Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Zonder strijd geen overwinning

De eerste christenen leefden anders dan de meeste mensen om hen heen. Zij brachten geen offers, gingen niet naar een tempel, noemden Christus ‘de Heer’ en niet de keizer. De eerste christenen hadden ieder een heel eigen achtergrond: er waren slaven, maar ook vrije mensen, joden, maar ook niet-joden (uit de volken, Gojim, heidenen) mannen en vrouwen. En als de christenen bij elkaar kwamen om samen de maaltijd te vieren, dan moesten de heren wachten op de slaven, de mannen op de vrouwen en zaten jood en heiden samen aan tafel. Dat was een rigoureuze doorkruising van de gebruikelijke scheidslijnen in die tijd. Dat riep weerstand op bij de samenleving om hen heen, zoals in Efese waar de handelaren in godenbeelden hun afzetmarkt bedreigd zagen worden. Zij stookten de menigte op, die vervolgens Paulus en de zijnen te lijf ging. Die konden ternauwernood ontsnappen.

Tegen de stroom in moeten de christenen het zien vol te houden. Dat kost strijd. Die strijd te winnen daar ging het om en daar gaat het om. Zoveel krachten die proberen om jou van jouw weg af te houden. Zoveel druk om het op te geven om te leven zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Zoveel spot en afkeer wanneer je als zusters en broeders gemeente van de Heer wilt zijn.

Zo was het in die tijd, zo is het in alle tijden: iedere tijd kende zijn eigen strijd om trouw te blijven aan wat wij geloven. In de tijd dat de kerk belangrijk was in de maatschappij, was de macht de grote uitdaging voor gelovigen om anderen niet buiten te sluiten om niet alleen de waarheid hoog te houden, maar ook de liefde. En in onze tijd, nu geloven en God hun vanzelfsprekendheid hebben verloren, is het de strijd om wat aan geloof in ons gezaaid is, trouw te blijven en ons niet te schamen, of om ons niet sterker voor te doen dan wij zijn.

Zonder strijd geen overwinning. De grootste overwinning behalen wij op ons zelf. Die overwinning maakt ons onbevangen en vrij.

 

Ds. Roel Braakhuis

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *