Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Zondagsschool nieuwe stijl en jeugd in de kerk

Tijdens een drukbezochte overstapdienst hebben we op 19 mei, de dag na de rommelmarkt, de overstap gevierd van Bastiaan, Isa, Boris, Linde en Bente. Het was een vrolijke maar ook ontroerende dienst waarin ‘Werk in uitvoering’ centraal stond.

Het vernieuwen van de vloer waarin de dag na deze dienst mee werd begonnen zorgde voor de inspiratie. De kinderen mochten als eerste beginnen met de sloop van de houten vlonder. Een plank van deze vlonder zal als aandenken bewaard blijven. De verhalen die de kinderen tijdens de zondagsschooluurtjes hebben gehoord zullen in de plank worden gebrand waarna de plank een speciaal plekje zal krijgen in de kerkzaal of in ’t Achterschip. Het staat symbool voor het fundament waar de kinderen en ook wij als gemeente op kunnen bouwen en mogen vertrouwen. In ontroerende brieven die de ouders van de kinderen hadden geschreven voor hun kind kwam o.a. naar voren hoe belangrijk deze verhalen kunnen zijn op je levensreis.

Jongeren van ’t eetcafé hebben tenslotte aan het einde van de dienst de kinderen welkom geheten.

De zondagsschool van Ammerstol bestaat in 2020 alweer 120 jaar. Een belangrijke traditie die we met elkaar koesteren. Het aantal kinderen dat de zondagsschool bezoekt is helaas afgenomen waardoor het regelmatig voorkomt dat er maar enkele kinderen aanwezig zijn tijdens een zondag. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om als zondagsschoolleiding datgene te doen wat er voorbereid is en wat ook de nodige voorbereidingstijd gekost heeft.

Nu er na de overstapdienst nog maar een klein clubje kinderen overblijft hebben we daarom, juist uit behoud van de zondagsschool met elkaar gezocht naar een andere invulling. In de zondagsschool nieuwe stijl zullen de kinderen niet meer wekelijks bij elkaar komen maar ongeveer eens per maand. Zo zal de zondagsschool aanwezig zijn tijdens de startdienst in september, de oogstdienst in oktober, de gedachtenisdienst in november en gedurende de zondagen van de adventsperiode. Ook met Palmpasen en Pasen zullen de kinderen aanwezig zijn. In een jaarrooster zal binnenkort te zien zijn wanneer er zondagsschool zal zijn. Doordat de data vast staan hopen we dat alle kinderen zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn zodat er met elkaar weer ouderwets zondagsschool gehouden kan worden.

We zijn heel erg blij dat de leiding bestaande uit Jacolien, Marielle, Julia, Yolanda en Esther deze belangrijke traditie in ere wil houden.

Met de Peuterdienst die we ieder jaar in november organiseren kunnen de kleintjes kennis maken met de kerk en mede daardoor dient ook de jongste generatie zich af en toe al aan in een dienst en op de zondagsschool. En met ’t eetcafé als vervolg op de zondagsschool blijken we een goede en fijne manier gevonden te hebben om met onze jeugd in contact te blijven.

Tijdens de zondagen dat er geen zondagsschool gehouden wordt zijn kinderen vanzelfsprekend ook van harte welkom tijdens de dienst. Er zal worden gezorgd voor een hoekje in de kerk waar de kinderen tijdens de dienst desgewenst een boekje kunnen lezen, of kunnen tekenen of kleuren.

Indien oppas gewenst is vragen wij de ouders dat ruim van te voren aan te vragen.

In het vertrouwen dat durven loslaten van het oude en vertrouwde en open staan voor nieuwe mogelijkheden en vernieuwing zal leiden tot mooie dingen,

Erna de Lange

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *