Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Zalig Kerstmis

Zo kort voor kerstmis heeft het kabinet een lockdown afgekondigd. Voor de kerkenraad aanleiding om weer net als in maart en april de kerkdiensten door te laten gaan zonder gemeenteleden. Ook de bijeenkomsten voor het dorp op 20 december gaan niet door. Hoe spijtig ook, wij leven als kerkelijke gemeente niet op een eiland en ook wij zijn mede verantwoordelijk voor onze eigen en andermans gezondheid. We zenden de diensten uit en elders vindt u hoe u die uitzending thuis kunt meemaken. En thuis mag u zingen.

Voor de kerstbijeenkomsten op 20 december hadden wij een aantal mensen gevraagd om in beeld een kerstwens uit te spreken. Eén van degenen die wij hebben gevraagd is Aart Burger. Aart ligt wel eens wakker in de nacht en zoals dat gaat, dan gaat een mens denken en mijn vraag om een kerstwens gaf hem een vertrekpunt voor zijn gedachten. Die heeft hij op papier gezet en Martijn, zijn zoon, heeft het voorgelezen. Alleen: het is meer een verhaal geworden dan een korte kerstwens. Te mooi om in te korten en zo vanuit het hart geschreven dat wij hem ook niet willen missen. Daarom hoop ik dat het gelukt is om de opname van Martijn op de website te plaatsen, dan kunnen we horen wat Aart ons allen mee wil geven in deze kersttijd. [Redactie: dat is gelukt, zie https://kerkvanammerstol.nl/kerstgedachte-aart-burger/]

Ik heb zelf het woord mogen voeren tijdens de volkskerstzang van dit jaar, alleen wel zonder volk, helaas. Wat ik daar gezegd heb, laat ik hierna volgen. Ik heb de gedachte uit de vorige nieuwsbrief verder uitgewerkt.
Ik wens u allen heel gezegende kerstdagen en een goed begin van 2021.

Ds. Roel Braakhuis

 

Overweging voor de Volkskerstzang 2020

Deze tijd is nog moeilijk te vatten. Ik weet nog niet wat deze coronatijd zal gaan betekenen. Het is wel een tijd die ons stil maakt. Soms letterlijk: geen koor dat zingt, twee stemmen klinken hier. Wij zingen zelf niet meer samen en we houden afstand. Deze tijd maakt ons stil en die stilte kan ons aandachtig maken, laten luisteren en beschouwen. Nu we niet met veel mensen tegelijkertijd samen kunnen zijn, geeft het kleine aantal ons de ruimte om aandacht te geven aan ieder van ons, naar de verhalen te luisteren en belangstelling te tonen. We kunnen er de tijd voor nemen.

We zijn op weg naar kerstmis en we kijken niet uit naar iets dat komt: een vaccin tegen het virus bijvoorbeeld, of het einde van alle beperkingen in contact en weer eens een knuffel of een arm om je heen. We zien uit naar de komst van iemand, naar een ontmoeting en die kan ook met alle beperkingen van nu even goed plaats vinden. De tijd hoeft niet goed te zijn of slecht, in elke tijd en in alle omstandigheden kunnen wij elkaar ontmoeten. We kunnen elkaar zien en horen en proberen te verstaan en te delen in wat we meemaken en hoe wij het ervaren. Die ontmoeting laat ons tot onszelf komen, we worden er weer mens van.

De herkenning schept verbondenheid en aandacht doet ieder mens goed. Meer dan in gewone tijden zijn wij daar nu gevoelig voor en hebben we die aandacht nodig en deze tijd geeft ons de ruimte om die aandacht ook te geven. Nu we elkaar even niet kunnen knuffelen of aanraken, ervaren we ook onze kwetsbaarheid en het verlangen naar tederheid.

Kerstmis gaat over de geboorte van een kind en wie een pasgeboren kind in de armen houdt, ervaart in dit tedere gebaar de kwetsbaarheid van het kind en van jezelf. Het is een tedere kracht die met kerstmis in dit kind ter wereld komt, Gods tederheid wordt zichtbaar en dat maakt ieder die het ziet en ervaart zacht en mild.

Kerstmis maakt ons teder, een tederheid die wij ook zelf nodig hebben. Een milde macht die ons omgeeft, zoals Dietrich Bonhoeffer ooit dichtte aan het einde van zijn leven. Zo komt God ons leven binnen en zo mogen wij God ontvangen in dit kind. Behoedzaam, beschermend nemen wij het in onze armen en dragen het. Zoals wij elkaar behoedzaam tegemoet kunnen treden en elkaar kunnen dragen, hoe donker de dagen ook zijn. Het behoedzaam dragen doet ons tevens de kracht ervaren die ons gegeven is en die wij ook nodig hebben. Tederheid klinkt wel teer, er is draagkracht voor nodig om teder te kunnen zijn en de moed om je in je kwetsbaarheid te durven laten raken. We hebben kracht en moed nodig.

Dit kind dat wij verwachten zal het laten zien, het zal in tederheid en kracht zijn weg gaan en zo wordt het zelf de goede macht waarmee God ons en heel deze wereld wil omgeven.

Zalig Kerstmis en God zegene u allen.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *