Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Wilt u weten wat we doen met het geld dat we van u krijgen?

Dat was de vraag die bij de uitnodiging voor de gemeente avond was gesteld. De avond is begonnen met een korte inleiding van Bernard Zom, waarna het woord werd gegeven aan de heer Bert van Rijssen van de PKN. De heer Van Rijssen is werkzaam bij de vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN (VKB).

De heer Van Rijssen houdt zich bij de VKB onder andere bezig met de actie kerkbalans. Met deze actie wordt ieder jaar 250 miljoen euro opgehaald en is daarmee één van de grootste goede doelenacties binnen Nederland. Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de belasting, omdat de kerk een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status heeft. De ANBI regeling bij de belastingdienst is echter wel aangescherpt. Zo moet bij iedere ANBI gift een RSI-nummer ingevuld worden bij de aangifte belastingdienst. Dit is voor de kerk van Ammerstol 808291452.

Alle giften aan de kerk kunnen worden afgetrokken van de belasting. Dit geld dus zowel voor de VVB als de collecten. Hiervoor gelden echter vanuit de belastingdienst wel enkele regels. Zo mogen giften onder 1% van het eigen inkomen niet worden afgetrokken. Wanneer een overeenkomst met de kerk wordt aangegaan om ieder jaar hetzelfde bedrag te schenken voor een periode van tenminste 5 jaar, mogen deze giften aan de kerk wel volledig worden opgevoerd in de belastingaangifte.

Bekijk hiervoor de PKN folder Voor hetzelfde geld geeft u meer

Er dienst dan wel een overeenkomst met de kerk afgesloten te worden. De PKN heeft hiervoor een modelovereenkomst opgesteld. Die kunt u hier vinden: http://kerkrentmeester.nl/media/verwijzingen/Kerkbalans/downloadskb17/13ja_PKN-Modelovereenkomst_periodieke_gift-Kerkelijke-gemeente_2016.pdf

De heer Van Rijssen gaat ook nog even kort in op nalatenschappen. Hij gaf hierbij het advies om, als er plannen zijn om na te laten aan de kerk, de naaste familie hierover in te lichten. Dat geeft voor iedereen meer rust en duidelijkheid.

Na een korte pauze neemt Herman van Amerongen het stokje over en hij vertelt over de inkomsten en uitgaven van onze kerk. Dit alles kan worden samengevat in de volgende getallen:

De volgende figuren maken de verdeling van de kosten wat meer inzichtelijk.

Er is een beperkt overschot op de begroting. Dit is het bedrag dat we beschikbaar hebben voor onderhoud aan kerk en pastorie. Daarnaast zijn er nog de opbrengsten van de rommelmarkt. Deze staan niet in het overzicht, maar zijn wel een belangrijke inkomstenbron. Deze inkomsten komen volledig ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw. Zo wordt hiervan de vernieuwing van het dak aan één zijde van de kerk betaald en wordt gespaard voor de vernieuwing van het dak aan de andere zijde.

Alles bij elkaar is de begroting maar net sluitend te krijgen. Het zou daarom mooi zijn als meer mensen willen overstappen op een vaste periodieke gift voor langere tijd. Dan hebben de gevers profijt van de belastingaftrek en heeft de kerkvoogdij voor wat langere tijd de begroting op orde.

Namens de kerkrentmeesters,

Jos Teeuw

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *