Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Wij laten de kerk niet leeg

Elke woensdag om 19 uur en op zondag om 10 uur zijn de komende tijd twee of drie leden van de kerkenraad namens en voor u allen in de kerk om daar de Paaskaars aan te steken, de bijbel te openen en te bidden. Wij luiden ook de klok. Voor alle duidelijkheid: de kerk is dan niet open. Maar we willen wel de overweging en gebeden op nemen, zodat die – nog dezelfde dag – via de website van onze kerk (www.kerkvanammerstol.nl) is te beluisteren.

Voor de stille week:

  • Woensdag 8 april: geen activiteit in de kerk.
  • Witte Donderdag: 9 april: om 19 uur zijn twee of drie kerkenraadsleden in de kerk aanwezig.
  • Goede Vrijdag: 10 april: 15 uur zijn twee of drie kerkenraadsleden in de kerk.
  • Paasnacht: zaterdag 11 april wordt om 21 uur de Paaskaars van 2020 door drie leden van de kerkenraad aangestoken. Opnamen daarvan, van de overweging en van het gebed (indien mogelijk ook in beeld, waarschijnlijk foto’s) komen op de website.
  • Zondag eerste Paasdag: 12 april: om 10 uur zijn twee of drie kerkenraadsleden in de kerk aanwezig.

In afwijking van het ritme van woensdag en zondag: dinsdag 5 mei i.p.v. woensdag 6 mei i.v.m. Bevrijdingsdag en donderdag 21 mei om 10 uur i.p.v. woensdag 20 mei , vanwege Hemelvaart.

Twee of drie kerkenraadsleden, omdat Jezus in het evangelie van Matteüs (18, 20) zegt: “waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Wij hopen zo op verschillende momenten met Christus en met elkaar verbonden te zijn.

Voor alle diensten worden teksten voorbereid: een lezing, overweging en gebed. Die teksten komen op de website om 7 uur in de ochtend.

Het ga jullie allemaal heel goed, blijf gezond, en God zegene jullie.

Ds. Roel Braakhuis

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *