Meer dan 30.000 mensen hebben hem inmiddels ingevuld: de Nationale Protestantentest. Dat leidt tot goede gesprekken.

Cornelie de Bruin besloot, na het doen van de test, de profielen van alle 23 protestanten uit de test op te vragen. ‘Sinds halverwege de jaren negentig ben ik lid van een groeigroep in Wateringen. Toen we met onze groep de test bespraken, raakten we aan de praat over de keuzes die je kan maken in je geloof. We hebben allemaal heel verschillende achtergronden, en dan leidt zo’n bespreking tot mooie gesprekken.’

De leden van de groeigroep bereiden steeds het verhaal van twee protestanten voor. Daarbij wordt duidelijk hoe divers die verhalen zijn. Cornelie: ‘Luther is al verre geschiedenis. Maar Banning of Johannes de Heer, dat is nog best dichtbij. Mijn vader zag Banning als voorbeeld. Ik ontdekte dat hij een tijdgenoot is van mijn opa en oma. Ze woonden in Friesland, gingen toevallig allemaal naar de kweekschool en hadden nog iets opmerkelijks gemeen: ze waren geheelonthouders.’

Door de test is Cornelie erbij stil gezet dat iedereen zijn eigen geloofsbeleving heeft. ‘Als je de tijdgenoten naast elkaar zet, dan snap je ineens meer van hun keuzes. Die keuze voor geheelonthouding bijvoorbeeld. En je ziet dat een aantal figuren in de test erg beïnvloed zijn door de oorlog. Mijn testuitslag was Bonhoeffer, die moet je ook echt in zijn tijd zien.’

De Protestantentest

De Nationale Protestantentest bestaat uit 23 vragen rond kerk en geloven. Op basis van de antwoorden ziet elke deelnemer op welke drie bekende protestanten hij of zij het meeste lijkt. De uitkomst van de test is soms verrassend. Socioloog en kerkgeschiedeniskenner Harm Dane, die samen met anderen de test ontwikkelde: ‘Hermann Kohlbrugge, een theoloog uit de negentiende eeuw, gooit op dit moment de hoogste ogen in de testresultaten. Verrassend, maar wel mooi dat zo veel mensen op hem zijn uitgekomen. In de theologie van Kohlbrugge draait het namelijk om het leven uit genade. Het leven uit genade is kennelijk voor veel mensen de kern van hun geloofsleven, de drijvende kracht van hun protestants-zijn.’

Wilt u ook weten op welke protestantse man of vrouw u lijkt? Doe de test: https://www.protestantsekerk.nl/nationale-protestantentest

500 jaar protestantisme

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 vinden er tal van activiteiten plaats in het kader van 500 jaar protestantisme. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. Meer informatie is te vinden op www.500jaarprotestant.nl.

Bron: https: www.protestantsekerk.nl