Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Verkiezing nieuwe leden van de kerkenraad

Al weer een paar weken geleden hebben we u gevraagd namen door te geven van gemeenteleden die u graag, namens u, in de kerkenraad zou zien. Daar heeft u ruim gehoor aan gegeven. Maar liefst 20 namen zijn er door u genoemd. Dat is heel mooi en hoopvol.

De volgende stap is nu dat alle stemgerechtigde leden vier namen uit al deze kandidaten kiezen. De stemgerechtigde leden zijn: belijdende leden (1), doopleden (2) en zij die als ‘vriend’ zijn geregistreerd (3). De stemming gaat, net als vorig jaar, schriftelijk plaats vinden. Aan het eind van de maand november zal er een extra Nieuwsbrief verschijnen met de stembiljetten. Ook zal er een extra papieren Nieuwsbrief verschijnen. Tevens zal op de website en in de papieren Nieuwsbrief worden vermeld dat er desgewenst bij de leden van de kerkenraad een papieren stembiljet kan worden gevraagd. Na het bekend worden van de uitslag zal aan de voorgedragen kandidaten gevraagd worden of zij de verkiezing aanvaarden. De 20 kandidaten worden natuurlijk van te voren ingelicht omtrent het feit dat hun naam vanuit de gemeente is voorgedragen.

Hoe mooi zou het zijn als na de stemming 5 mensen “ja” zeggen doordat er dan met twee nieuwe ouderlingen, twee diakenen en een kerkvoogd uw kerkenraad weer op volle sterkte is. Dit is temeer van belang gelet op de inzet en werkzaamheden die het komende jaar nodig zijn als onderdeel van het nu nog ‘vacant’ zijn, en het beroepingsproces voor een ‘nieuwe’ dominee. Met vertrouwen zien wij de komende weken (en maanden) tegemoet.

Namens de kerkenraad van de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol,

Rudy Bieleveld
(preses)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *