Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Verkiezing leden kerkenraad

Bijna is het weer november, het moment om nieuwe leden van de kerkenraad te kiezen. Hopelijk hebben we dan van u diverse namen ontvangen.

Zeker in deze tijd, nu wij als gemeente vacant zijn en volgend jaar er een beroepingsprocedure zal worden opgestart, is het hard nodig dat de kerkenraad wordt versterkt.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er minimaal drie vacatures voor een ouderling, waarvan één ouderling-kerkvoogd. Per 1 januari 2022 zullen Jos Teeuw (nu nog ouderling-kerkvoogd) en Leo van Veen (ouderling en scriba) hun ambt aan u als gemeente teruggeven. Daarnaast is er de bestaande vacature na het vertrek van Jannie van den Oever als ouderling. Bovendien loopt volgend jaar, 2022, de termijn af van de overige ouderlingen Willie Kok en Erna de Lange, alsmede die van één van de kerkrentmeesters en van mijzelf als diaken. Conclusie: Versterking is meer dan nodig, op korte termijn met minstens drie personen, maar het liefst met meerdere.

Wij gaan er van uit dat het gaat lukken om alle vacatures voor het einde van dit jaar te vervullen. Bij deze dan ook de oproep aan allen om namen door te geven van gemeenteleden die u graag in de kerkenraad zou zien om u daar te vertegenwoordigen.

Namen van mogelijke kandidaat kerkenraadsleden kunt u op een briefje in een doos achter in de kerk achterlaten, of meedelen aan ondergetekende, of bij de scriba, Leo van Veen.

Aan het eind van de maand oktober 2021 zal er een extra Nieuwsbrief verschijnen met daarop de stembiljetten met de voorgedragen namen. Ook zal er een extra papieren nieuwsbrief verschijnen. Tevens zal er – net als vorig jaar – op de website worden vermeld dat een stembiljet kan worden aangevraagd. Stemgerechtigde leden zijn belijdend leden (1), doopleden (2), of vrienden die als lid geregistreerd zijn (3).
De stemming voor nieuwe kerkenraadsleden zal schriftelijk plaats vinden in november aanstaande.

Na het bekend worden van de uitslag zal aan de voorgedragen kandidaten gevraagd worden of zij deze verkiezing zullen aanvaarden. Hoe mooi zou het zijn als na de stemming 3 of meer mensen “ja” zullen zeggen, en daarmee uw kerkenraad weer op volle sterkte komt.

Rudy Bieleveld
Preses kerkenraad Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *