Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Verkiezing kerkenraadsleden

In de vorige nieuwsbrief heb ik u namens de kerkenraadsleden gevraagd namen door te geven van gemeenteleden die u graag in de kerkenraad zou zien. Daar heeft u zeker gehoor aan gegeven. Maar liefst 14 namen zijn er door u genoemd. Dat is heel mooi en hoopvol. In de volgende stap kiezen de stemgerechtigde leden vier namen uit al deze kandidaten. Volgens de planning zou dit gebeuren op een gemeenteavond. Dat is nu helaas niet mogelijk. De stemming gaat nu schriftelijk plaats vinden. Aan het eind van de maand zal er een extra nieuwsbrief verschijnen met daarop de stembiljetten. Ook zal er een extra papieren nieuwsbrief verschijnen. Tevens zal er op de website worden vermeld dat een stembiljet kan worden aangevraagd. Stemgerechtigde leden zijn belijdend leden en doopleden of vrienden die als lid geregistreerd zijn.

Na het bekend worden van de uitslag zal aan de voorgedragen kandidaten gevraagd worden of zij deze verkiezing zullen aanvaarden.
De 14 kandidaten zullen natuurlijk van te voren worden ingelicht. Hoe mooi zou het zijn als na de stemming 4 mensen “ja” zullen zeggen.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *