Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Veertigdagentijd

De 40-dagentijd zijn de 40 dagen voor Pasen. Veel Christenen vasten in die periode op de een of andere wijze. In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken en dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. NB: Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk.

Omdat Pasen elk jaar op een andere datum valt (het moment valt samen met de stand van de maan en die is geen jaar hetzelfde) verschuift ook de 40-dagentijd. In 2019 loopt deze tijd van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen en hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een Aswoensdagviering.

De laatste week van de 40-dagentijd is de Goede Week, dit is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt het verhaal over de intocht in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

Waarom duurt de vastentijd 40 dagen?
De 40-dagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
40: Symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. 40 Staat voor ‘een volle generatie’. 40 Jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang. Noach wachtte 40 dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Ninevé kreeg nog 40 dagen alvorens verwoest te worden. Mozes verbleef 40 dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia had 40 dagen nodig om bij de Horeb te komen. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook 40 dagen zich terugtrekt in een woestijn. Het getal 40 is een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar.

Waarom vasten veel christenen in deze periode?
Vasten is een soort trainen. Vasten is een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten. Bij vasten gaat het om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over, bijv. om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. De clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Het kan helpen om je sommige dingen te onthouden. Maar – als je eerder een strikt leven leidt – kan het je net zo goed helpen om wat meer leuke dingen te doen. Dingen die we kunnen delen, bijvoorbeeld tijdens één van de Vastenmaaltijden. In Ammerstol worden die georganiseerd op 18 maart en 4 april 2019.

Tip van de Jezuïet Nikolaas Sintobin: “Wees bescheiden, doe niet alles tegelijk. Kies één of twee aandachts-puntjes die haalbaar zijn.”

Veertigdagentijdkalender
Een hulpmiddel in de 40-dagentijd is de 40-dagentijdkalender. Hierin staat voor elke dag een tekst, of een gedicht, of lied, of een (vasten)recept. De 40-dagentijdkalender is gratis te verkrijgen bij de PKN op: www.protestantsekerk.nl/40dagentijd.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *