Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Vanaf Palmpasen weer 30 mensen in de dienst

Beste mensen,

Pasen staat voor de deur, en hoewel de Coronapandemie nog niet voorbij is en derhalve de lockdown regels nog steeds gelden, heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 28 maart 2021, dit is Palmpasen (aanvang 10.00 uur), weer maximaal 30 mensen toe te laten bij de vieringen in de kerk, zodat een ieder die dat wil met elkaar de diensten in de Stille Week en met Pasen kan vieren. Eén en ander net als vorig jaar tot Kerstmis gebeurde, d.w.z.:

  1. Men moet zich 48 uur van te voren aanmelden via het adres: diaconiekerkvanammerstol@gmail.com
  2. Men moet verklaren gezond te zijn en niet in contact te zijn geweest met Covid.
  3. Deze zelfde triage-vragen moet men positief beantwoorden bij binnenkomst van de kerk.
  4. Gegevens laten ‘afvinken’ bij binnenkomst, en handen “wassen” en mond-/neuskapje op bij binnenkomst en als men in de kerk loopt.
  5. 1,5 m uit elkaar en geen samenzang. NB: wilt u a.u.b. opletten dat als u als één huishouden bij / naast elkaar zit, er minstens 1,5 m is tussen uw huishouden en een andere kerkbezoeker!
  6. Eén en ander conform het ‘Protocol Gebruik Kerk en andere gebouwen’.

Op Witte Donderdag is de dienst om 19.00 uur en viering van het Avondmaal volgens de aangepaste regels.

Ook op Goede Vrijdag en Paasnacht begint de dienst om 19.00 uur.

Conclusie: wie naar één of meerdere diensten in de Stille Week wil komen, kan zich hiervoor aanmelden. De eerste 30 mensen krijgen dan bericht voor wie tijdens welke dienst een plekje in de kerk is gereserveerd.

Het is de bedoeling om na Pasen elke dienst weer volgens de Coronaspelregels voor een ieder toegankelijk te laten zijn. Dit vanzelfsprekend met reserveren en onder voorwaarde dat dit kan gelet op de van rijkswege dan geldende maatregelen.

Met vriendelijke groet (en wie weet tot binnenkort weer in de kerk),

Rudy Bieleveld
(preses gemeente rond de kerk van Ammerstol)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *