Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Vanaf 5 juli toegang tot de helft van de diensten

Lieve mensen,

De kerkdeuren gaan zo zoetjesaan weer open. Dat is goed nieuws. In de afgelopen tijd hebben we de diensten van de woensdag en de zondag kunnen beluisteren via de website. Dat is veelvuldig gedaan. Een aantal luisteraars liet ook regelmatig een boodschap na op de website. Mooi om te ervaren dat de diensten gewaardeerd zijn.

Met Pinksteren hebben we verschillende kerkbezoekers mogen begroeten. Een emotioneel weerzien. In deze doorlopende dienst waren via de beamer schilderijen te zien in de geest van Pinksteren. Met muziek op de achtergrond was het mooi om te mediteren. Ook op vrijdagmorgen zien we belangstellenden voorzichtig binnenkomen. Natuurlijk zijn er allerlei voorschriften waaraan we ons moeten houden. Hieronder leest u meer over de activiteiten.

Kerkdiensten vanaf 5 juli
Officieel mogen vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden worden voor maximaal honderd personen. Dat betekent voor onze kerk dat er ongeveer 40 personen in passen. Op de banken zijn stickers geplaatst om de zitplaatsen aan te geven. Dat zijn 36 plaatsen . Met stoelen erbij komen we ongeveer aan 40. Dat betekent dus dat niet alle gemeenteleden tegelijk in de kerk passen. Hierop heeft de kerkenraad het volgende bedacht. Voor de maand juli kun je doorgeven welke diensten je wilt bijwonen. Van de vier diensten kun je er twee bijwonen. Geef dit uiterlijk 25 juni door aan Rudy Bieleveld, graag per email, of anders per telefoon. Je krijgt dan uiterlijk 29 juni bericht wanneer je verwacht wordt. Er wordt natuurlijk zo veel mogelijk rekening gehouden met je wensen. Het email adres van Rudy is rudybieleveld@gmail.com, tel 0612 074868.

Inhoudelijk zullen de diensten er ook anders uitzien. Zoals we weten: zingen mag niet. Gelukkig zijn de organisten aanwezig en kunnen wij genieten van de mooie muziek. De liturgie is aangepast. De diensten zullen korter duren dan we gewend waren.

Kerk op vrijdagmorgen
Op vrijdagmorgen tijdens de markt zijn de kerkdeuren van 10.00 uur tot 11.30 uur geopend. Er is deurbeleid. Er is dan gelegenheid tot mediteren. Je kunt een kaarsje aansteken. De uitgang is via de deur bij de consistorie.

Protocol
Via de PKN zijn we gehouden aan een protocol voor het gebruik van de kerk. Een behoorlijk dossier dat door de kerkvoogdij zal worden toegepast op onze situatie. Het protocol is vòòr 5 juli te vinden op de website. Hieronder staat een handzaam protocol wat in de kerk te vinden is op het prikbord in de hal .

Gebruiksplan van de kerk
Kerkzaal:

 • Ingang tijdens de diensten uitsluitend door de voordeur
 • Deurbeleid tijdens diensten
 • Alleen toegang als men zonder klachten is
 • Toegang volgens het beleid ( zie nieuwsbrief)
 • Gebruik van hand gel verplicht
 • Jassen meenemen naar de zitplaats
 • Zo ver mogelijk vooraan plaatsnemen.
 • Zitplaatsen zijn aangegeven door stickers
 • Echtparen en gezinnen mogen naast elkaar(let op afstand naar anderen)
 • Uitgang via de deur bij het consistorie
 • Tijdens K.A. is de uitgang bij het Achterschip
 • Gebruik van het toilet graag minimaal. Neem de regels ter plaatse in acht.

Het is wel even wennen aan nieuwe situatie. Ik hoop dat wij allen er toch weer van kunnen genieten om samen kerk te zijn.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *