Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van het moderamen

Op 29 december 2020 kwam het moderamen bij elkaar. De laatste vergadering van het vorige jaar, en ook de laatste voor Jannie van den Oever als ouderling en preses van de kerkenraad. Het einde ook van een bijzonder jaar, gedomineerd door het Corona-virus en hoe iedereen daarmee omgaat. Doordat we weer in lockdown waren gegaan werd afgesproken de vergadering van de kerkenraad zoals die gepland was voor 6 januari 2021 te laten vervallen en net als tijdens de eerste lockdown in 2020 voorlopig alleen als moderamen bijeen te komen. NB: Intussen is duidelijk dat door de verlenging van de lockdown ook de vergadering van februari niet door kan gaan. En als consequentie van het niet kunnen vergaderen, kunnen we ook geen nieuwe preses kiezen. Gelukkig hebben we Rudy Bieleveld als plaatsvervangend preses om tot de verkiezing van een nieuwe preses in de vacature te voorzien.

De lockdown heeft ook gevolg voor het afscheid nemen van Jannie van den Oever en voor het bevestigen van de nieuwe kerkenraadsleden. Het eerste is nu zonder gemeenteleden, familie en vrienden gebeurd in de (digitale) dienst van 10 januari 2021. Het tweede, de bevestiging, gaat nu ook digitaal gebeuren, en wel in de te streamen dienst van 24 januari 2021.

Natuurlijk hebben we op 29 december jl. stilgestaan bij het teruggeven van het ambt door Jannie. Elders op deze website staat een terugblik van Jannie.

Verder hebben we ons beperkt tot het evalueren van het streamen van de diensten en hoe we nu de nieuwe kerkenraadsleden welkom kunnen heten. Zo hebben we besloten aanvullende computerprogramma’s aan te schaffen voor een betere weergave van het beeld en van teksten, alsmede nog enkele licenties om teksten van liederen te kunnen tonen.

Tot slot hebben we gesproken over de ‘belronde’ en de toekomst van onze kerk na het emeritaat van onze ds Roel Braakhuis. Deze zal (d.v.) voor het laatst op 5 september 2021 als onze vaste dominee voorgaan. De classispredikant ds Julia van Rijn zal hem in die dienst van ons ‘losmaken’, Maar voor die tijd roepen we u allemaal op om ons vooral te laten weten wat uw wensen zijn, en waar we als kerkenraad op moeten inzetten bij het overleg met buurgemeenten en classispredikant als het gaat over de toekomst en beroeping van een predikant. Voor wat dit laatste betreft; op 19 februari 2021 komt het ‘petit comité’ weer bijeen om te zien wat voor reacties er zijn binnen gekomen uit alle betrokken gemeenten en op basis daarvan een voorstel te doen voor de volgende stap.

Het nieuwe jaar is begonnen, en zoals gebruikelijk met goede voornemens. Laten we 2021 met optimisme beginnen. Laten we afspreken om de komende weken minstens één positief ding te doen waar een ander ook wat aan heeft. En hopen dat met behulp van een vaccin en de medewerking van iedereen we in de loop van dit jaar weer een verjaardag kunnen vieren, samen op een terras zitten, even binnen lopen voor een praatje of een kopje koffie en al die andere dingen doen waarvan het nu al een eeuwigheid geleden lijkt.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Beste Petit Comité
    Ik weet niet voor hoeveel procent we een nieuwe predikant kunnen beroepen. Dat ligt toch geheel aan de financiële situatie?
    Mijn voorkeur gaat uit samen met Berkenwouden op één. Dan Lekkerkerk of Schoonhoven samen te werken als het mogelijk is. Het is natuurlijk jammer als je geen eigen predikant meer hebt maar met gastsprekers kan een eigen dominee meer bezoekjes brengen voor de tijd dat hij in dienst is zal fijn zijn.
    Jullie veel succes met het maken van keuzes.
    Hgr. Gonnie Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *