Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van harte welkom!

Inderdaad, lieve mensen, sinds zondag 29 maart bent u weer welkom in onze kerk. Dat was een mooie datum. Palmzondag en het begin van de stille of goede week. Het was ook de datum dat de kinderen van de zondagschool weer in de kerk kwamen. Altijd weer hartverwarmend om de kinderen te zien met de door hen zelf versierde Palmpasen stok. Ook een aantal gemeenteleden was er weer. Het is zo fijn u weer te zien. De kerkenraad was wel om beurten bij de diensten aanwezig, maar met elkaar de dienst bijwonen geeft toch een heel ander gevoel. We waren allemaal erg blij weer bij elkaar te zijn. Nog zonder koffie na afloop van de dienst en nog geen gelegenheid elkaar te spreken, maar ook dat komt in de toekomst weer.

Na palmzondag waren er in die week nog meer diensten. Witte donderdag, de dag dat de leerlingen van Jezus de laatste voorbereidingen treffen om het joodse Pesach te vieren. Zij gedenken dan de doortocht door de woestijn. Jezus wilde nog een keer samen met zijn discipelen eten en gaf hun de boodschap mee: ”heb elkander lief.” In de kerk vieren wij dan het avondmaal. Dit is altijd een bijzondere dienst met een bijzondere sfeer. Daarna kwam Goede Vrijdag. De dag van de kruisiging. In de kerk doven we het licht en verlaten we in stilte de kerk. Ook op Stille Zaterdag en 1e Paasdag waren er een mooie diensten. Diensten met het licht van de nieuwe paaskaars. Diensten met vreugde want de Heer is waarlijk opgestaan. Kortom het was in meerdere opzichten een goede week. Graag wil ik dan ook iedereen die geholpen heeft deze week mogelijk te kunnen maken, van harte bedanken. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik toch Sjaak van Buren noemen. Hij heeft heel veel tijd gestoken in het mogelijk te maken dat elke week de diensten ook online te zien zijn.

Intussen hebben we alweer meer diensten gehad en komen er gelukkig steeds meer mensen in de kerk. Blijft u zich wel aanmelden? Dat kan nog steeds via diaconiekerkvanammerstol@gmail.com.

Met vriendelijke groeten, blijf gezond en graag tot ziens, Rudy Bieleveld, preses.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *