Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Ziekteverloop predikant

In deze nieuwsbrief mag ik een heel goed bericht doorgeven! Onze predikant ds. Roel Braakhuis is weer volledig aan het werk. De energie is terug en dus heeft Roel zijn werkzaamheden weer opgepakt. Dankbaar zijn we en ook opgelucht dat we nu weer met elkaar kunnen werken aan en voor de gemeente rond de kerk van Ammerstol. De gesprekken die regelmatig werden gevoerd tussen preses, predikant en scriba gaan voorlopig gewoon door. Dit om vast te stellen of de werkzaamheden weer goed worden opgepakt en of de agenda niet weer automatisch te vol wordt.

Gemeenteavond

Van harte nodig ik jullie allemaal uit op de gemeenteavond van 20 november a.s. van 20.00 uur tot 21.30 in de kerk. De avond wordt gehouden onder leiding van ds. Chris Koole. In het eerste deel van de avond zal hij ons iets vertellen over zijn ervaringen in de afgelopen tijd met onze gemeente!

In het tweede deel gaan we met elkaar in gesprek over twee onderwerpen.

Bij het eerste onderwerp vragen we ons af: Wat zoek ik eigenlijk elke zondag in de kerk? Zingen? Bidden? Inspiratie opdoen?

Het tweede onderwerp gaat over de dienst van schrift en tafel. Welke vorm is geschikt en hoe luisteren we naar de teksten van de tafelgebeden.

Kortom, een avond om aan mee te doen.

Opening van de kerk

Op 23 november is het zo ver, de kerk wordt na een half jaar onderhoud weer in gebruik genomen. De opening is om 14.30 uur en de kerk is vanaf 14.00 uur open. U bent van harte welkom.

In dat halve jaar is de kerk helemaal leeg geruimd, zijn de antieke tegels voorzichtig verwijderd, is de vloer met groot materieel eruit gehaald, is er vloerverwarming aangelegd. Daarna zijn de oude tegels weer teruggeplaatst, is de kap van de kerk grondig gereinigd met hoogwerkers en is de gietvloer gestort. Denk niet dat het daarna klaar was. De Herenbank was toe aan een grondige restauratie. Het verfwerk was toe aan vernieuwing. Zelfs tot in de kansel was restauratie nodig. Alle houtwerk is in de was gezet, de kronen schoongemaakt, de ramen gepoetst en natuurlijk is de hele kerk daarna grondig schoongemaakt. Hoeveel vrijwilligerswerk is hiervoor nodig geweest! In die tussentijd hielden we de kerkdiensten in het H. Zanenhuis, met veel dank aan het SWOK voor de gastvrijheid. Alle benodigdheden voor een kerkdienst werden in mei daar heen gebracht en na 10 november weer terug. Het H. Zanenhuis werd elke zondag ingericht. De diensten, met veel gastpredikanten waren speciaal . De koffie smaakte ook daar heerlijk. En nu is het dus tijd voor een feestje.

De kerkvoogdij heeft een klus geklaard! Een stap naar het toekomstbestendig maken van onze kerk.

Kerkvoogdij en iedereen die er was om mee te helpen: Dank je wel!

 

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *