Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

In de vorige nieuwsbrief las u dat we bij het slotlied zacht mochten meezingen. Intussen zingen we alle liederen weer mee. Wat heerlijk dat dat weer kan. Wat ook heel fijn is dat we geen mondkapjes meer op hoeven. De 1,5 meter blijft wel gehandhaafd. Dat betekent dat we toch nog maar hooguit 35 mensen kunnen ontvangen in de dienst. Graag aanmelden via de mail , uiterlijk op vrijdag, diaconiekerkvanammerstol@gmail.com.

Op zondag 4 juli en op zondag 11 juli zijn er in een middagdienst kinderen gedoopt. Max op 4 juli, de zoon van Liselotte en Kay van Rijswijk en op 11 juli is Levinyo, zoon van Leander en Liza van Veen gedoopt. Voor de doopouders, maar ook voor de gemeente is het jammer dat dit nog steeds niet in een volle kerk op zondagochtend kan. In het bijzonder voor Leander en Liza. In hun familie/vriendenkring heeft het virus toegeslagen en daardoor moesten mensen afzeggen voor deze dienst. Toch waren dit mooie, intieme diensten die via de livestream bekeken konden worden. Bij beide diensten ging ds. Roding voor. Na de zomervakantie worden er nog 3 kinderen gedoopt. Laten we maar bidden en hopen dat we dat weer in de ochtenddienst kunnen doen en dat het deltavariant van covid dan op zijn retour is. We feliciteren de doopouders van harte met deze blijde gebeurtenis en hun prachtige kinderen.

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over het afscheid van Roel. Elders in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. Inmiddels hebben 4 predikanten aangegeven met ons in gesprek te willen over de invulling van het pastoraat na het emeritaat van ds. Roel. We zijn daar erg blij mee. Als er meer duidelijkheid is over de invulling zullen we u dat laten weten. We hopen in september een gemeenteavond te kunnen houden waar we dit ook kunnen bespreken. Uw inbreng is van harte welkom. Dit kan ook nu al, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

De jaarrekening van de diaconie is nu ook klaar en kan, als u dat wilt, ingezien worden bij Rudy. Sebastiaan, hartelijk dank voor al het werk dat je gedaan hebt.

Tenslotte wens ik u allen een mooie zomer toe en blijf gezond!
Rudy Bieleveld. (preses)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *