Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Lieve mensen,

Zo begon ik vaak mijn stukje in de nieuwsbrief . Zeker in de afgelopen tijd toen het spannend was in verband met corona. Vele malen hield ik jullie op de

hoogte van nieuwe maatregelen in de kerk. Wel komen, niet komen, aanmelden, wel koffie, geen koffie. Die ene zondag , begin juli, zal ik nooit vergeten. Wat waren wij, gemeenteleden blij dat we elkaar weer zagen, dat we weer met elkaar een kerkdienst konden beleven. Afgelopen zondag heb ik afscheid genomen als ouderling preses, na dit ambt bijna 8 jaar te hebben vervuld. Het was een mooie dienst, waarin we hoorden dat je altijd bij God mag horen en dat je als mens, als gemeentelid en als ambtsdrager altijd jezelf mag zijn.

Als je naar de dienst gekeken hebt dan heb je links in het beeld de grote elzentak zien staan. Daarin hingen allemaal kaarten en wensen en cadeautjes van jullie. Wat een verrassing, dank je wel!! Wat een mooie woorden hebben jullie geschreven in al die kaarten! Ik had thuis net alle kerst- en nieuwjaarskaarten opgeruimd en nu staat het weer vol . Heel gezellig.

Acht jaar kerkenraad. Er gebeurt veel in zo’n periode. Veel dingen waar je energie van krijgt. Ook gebeurtenissen waar je als kerkenraad hoofdbrekens over hebt. Met het besef dat je gekozen bent door de gemeente, dat je deze roeping hebt gevolgd vanuit je geloof, kun je ook met elkaar problemen oplossen.

In zo’n periode treden er ambtsdragers af en komen er nieuwe bij. De samenstelling is nu heel anders dan 8 jaar geleden. In de dienst van 24 januari worden weer twee nieuwe ambtsdragers bevestigd. Ik wens Greet en Hennie veel succes en vertrouw erop dat zij hun plek zullen vinden binnen de kerkenraad. Jenneke wens ik veel succes bij het vervullen van de diaconale taken in de diensten.

Ik wil jullie, gemeenteleden, bedanken voor de steun en het vertrouwen wat ik van jullie heb mogen ontvangen. Ik hoop dat wij met elkaar nog lang kerk mogen zijn. We zien elkaar!!

Jannie van den Oever

 

(Foto’s: Erna de Lange)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *