Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Verkiezingen ambtsdragers

Vanaf september volgden we de procedure van de PKN voor het kiezen van ambtsdragers. In deze nieuwsbrief mag ik de verheugende mededeling doen dat er twee gemeenteleden ja hebben gezegd, namelijk Greet Jongkind en Hennie Blom. Greet wordt diaken en Hennie kerkrentmeester. Verder heeft Jenneke de Hoop toegezegd mee te willen draaien in de zondagsdiensten voor de taak van diaken, met name voor de kaarsen, het collecteren en het wegbrengen van de bloemen.

Op 27 december en 3 januari zullen de namen van de ambtsdragers worden afgekondigd in de kerkdienst. De inzegening en indiensttreding zal plaats vinden op zondag 10 januari.
Het afscheid van mij, als ouderling-preses zal plaatsvinden in de dienst van 17 januari.

Toekomst van onze gemeente

Op de gemeenteavond van 10 maart j.l. was het onderwerp van gesprek: hoe ziet onze kerkelijke gemeente er uit na het emeritaat van onze dominee Roel Braakhuis. In de kerkenraad en in het overleg met de buurgemeenten is er uitvoerig over gesproken. Nu het ernaar uitziet dat een nieuwe predikant voor 30 à 35 % , en dus voor ongeveer 1,5 dag kan worden benoemd heeft de kerkenraad besloten het volgende aan u voor te leggen:

– de belangrijkste taak van een nieuwe predikant is het voorgaan in de kerkdiensten op zondagen en Hoogtij- en Feestdagen. Voor de overige zondagen zullen, zoals we gewend zijn, gastpredikanten worden gevraagd.
– vervolgens gaat de voorkeur voor de inzet en tijd van een nieuwe voorganger uit naar de jeugd en de gezinnen.

Blijft natuurlijk de aandacht en het pastoraat voor de ouderen. Dit kan volgens de kerkenraad gedeeltelijk worden gedaan door gemeenteleden zelf en met inzet van emeritus predikanten uit de omgeving. Zo is dit al eerder gedaan door ds. Margreet Gouwens en ds. Chris Koole.

Nu het niet mogelijk is een gemeenteavond te houden om dit te bespreken is er een belronde gepland. Komende week wordt u als gemeentelid gebeld over dit onderwerp. U kunt dan uw mening geven en die mening wordt dan weer meegenomen in het volgende overleg. Mocht u niet gebeld worden, neem dan zelf het initiatief en neem contact op met één van de kerkenraadsleden.

Contact

Afgelopen dinsdag hoorden we via de persconferentie op T.V. dat het voorlopig nog niet mogelijk is de regels te versoepelen. We zullen het voorlopig dus nog moeten doen met kerkdiensten van 30 personen, spaarzame bezoeken, telefoontjes en appjes. Als we toch aan het bellen zijn, zie het stukje hierboven, bel dan zelf ook gerust eens iemand uit de gemeente op. Het overkwam mijzelf en het resultaat was een heel gezellig gesprek waar je later ook weer aan terugdenkt. Doen!!

Rest mij u allen gezegende Kerstdagen toe te wensen en een voorspoedig Nieuwjaar. Tot ziens in de feestelijke kerkdiensten die de decembermaand ons zal brengen.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *