Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Rommelmarkt een succes!

Beste mensen, Waar een klein dorp groot en groots in kan zijn! Dat zagen we op de rommelmarkt op 1 juni. Veel, ja heel veel vrijwilligers waren in de weer om deze dag tot een succes te maken. Dit gebeurde allemaal in een gemoedelijke sfeer. Het was fijn om zoveel mensen bezig te zien om te helpen. Het begon al op maandag 27 mei. De eerste ophaaldag en de eerste dag dat er spullen in de kerk gebracht konden worden. Dat ging zo door tot vrijdag 31 mei. De kerk lag boordevol met van alles en nog wat. In het Achterschip stonden de kledingrekken met ontzaglijk veel kleding. Toen kwam de zaterdag, de dag van de markt. De kerk werd leeggeruimd, de kramen werden ingericht. Weer met heel veel vrijwilligers. Dominee Anne opende om half 10 de markt en er stonden al mensen in de starthouding om snel naar een kraam te rennen. De verkoop liep goed. Ja, zelfs heel goed. De laatste berichten melden een bedrag van 12.000 euro! Dit hele bedrag gaat naar het onderhoud van de kerk. Hartverwarmend om zoveel mensen bezig te zien voor het behoud van de kerk rond Ammerstol. Na afloop van de markt werd het Kerkplein opgeruimd en de kerk was weer helemaal schoon. Op zondag was er gewoon een kerkdienst. Graag wil de kerkenraad alle vrijwilligers bedanken. Een speciaal woord van dank gaat uit naar het organisatiecomité. Wat hebben jullie weer een fantastisch werk verricht. Heel, heel hartelijk dank daarvoor. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Nico Mouris voor zijn inzet, zovele jaren. Nico, namens de kerkenraad hartelijk dank.

Gemeentebestuur op bezoek

Vrijdagmiddag 5 juli van 14.00 uur tot 15.15 uur komen ongeveer 15 personen van het gemeentebestuur een informatief bezoek brengen aan onze kerk. Dit om zo meer in contact te komen met en te weten te komen wat er speelt binnen onze kerk.

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft 13 mei vergaderd. Na de opening en een aantal mededelingen over de inhoud van de agenda, las Bernard Zom een stukje voor uit “Dat geloof ik” van André Troost. Daarna werd er o.a gesproken over het vertonen van de informatie op de beamer. Ook de kerstmarkt en de organisatie daarvan kwam aan de orde. Wie doet wat en waar moeten we rekening mee houden. De jaarrekeningen van de diaconie en de kerkvoogdij werden besproken en goedgekeurd. Ze liggen ter inzage bij Herman van Amerongen. We blikten terug op de diensten van de afgelopen tijd. Dit was o.a. de dienst op 4 mei. Ds. Roel Braakhuis ging voor in deze dienst, waarvoor onze dank aan hem. Op Hemelvaartsdag was er traditiegetrouw weer dauwtrappen en daarna een ontbijt. Vervolgens was er een ochtendgebed in de kerk. Dit alles ook verzorgd door vrijwilligers. We kunnen niet zonder hen! Op 7 juni was in onze kerk het huwelijk van Robbin en Mariëlle de Vos, voorganger was ds. Bert Griffioen. Van harte gefeliciteerd Robbin en Mariëlle. Op 30 juni is “De Overstapdienst”. Job Verschoor en Bartel ter Schuur gaan dan de zondagsschool verlaten omdat zij naar de middelbare school gaan. We stonden uitgebreid stil bij de jeugd. Hoe kunnen we hen vasthouden. We hebben al het Eetcafé, maar kunnen we nog meer doen? Wordt vervolgd!

Vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Rudy.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *