Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

Weet u het nog, het thema van de PKN van dit kerkelijk jaar? “Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. “

Samen op weg, in deze tijd waar overal om ons heen oorlog en strijd is. De situatie in Gaza brengt ook in ons land onrust. Samen blijkt vaak lastig te zijn. Ook onder christenen zijn verschillende meningen terwijl we zo graag eenheid uitstralen. We zijn vrije mensen met een eigen mening met verschillende achtergronden. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven en elkaar niet uit de weg gaan. Verschillen mogen en hopelijk gaan we er respectvol mee om. Geloof, hoop en liefde, zo belangrijk, ook al is het liturgische kerkelijk jaar bijna voorbij. Wat zouden we zijn als we geen geloof, hoop en liefde meer hebben? Ik hoop dat ook voor u geldt dat deze 3 woorden uit de bijbel bij ons horen en dat deze woorden helpen in ons leven.

Donderdag 9 mei vierden we Hemelvaartsdag, een onderdeel van de Paascyclus die eindigt met Pinksteren. Op deze dag denken we terug aan hoe Jezus Zijn aardse bestaan achter zich liet. Dit gebeurde 40 dagen na zijn verrijzenis. In de 40 dagen na zijn opstanding stelde Hij zijn volgelingen gerust en gaf richting voor de toekomst. Hij toonde zijn liefde op aarde. Wat deden wij in de kerk op deze dag? Een groep mensen ging dauwtrappen en daarna ontbijten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Vervolgens was er een ochtendgebed. Leo van Veen ging daarbij voor. Graag wil ik iedereen die meegewerkt heeft om dit alles mogelijk te maken heel hartelijk bedanken. Samen op weg, het is fijn dit elke keer weer in onze kerk te mogen ervaren.

Door de meivakantie heeft de kerkenraad begin mei niet vergaderd. Dat gebeurt deze week. In de volgende nieuwsbrief komt het verslag. Het werk heeft niet stilgelegen. In kleine groepen is weer veel praktisch werk verzet. Zonder iemand tekort te willen doen noem ik het opnieuw inrichten van de bibliotheek van de cantorij o.l.v. Tilly Koetsier en met medewerking van Ria Sonneveldt-Brouwer van de Hoeksteen uit Schoonhoven. Alle liederen zijn bekeken. Hans en Ina Duivendijk hadden heel goed gedocumenteerd welke liederen er zijn en de kopieën in mapjes gedaan. Waarvoor dank! Sommige kopieën waren zo oud dat ze al halfvergaan waren. De beste kopie is bewaard zodat we altijd weer nieuwe kopieën kunnen maken. De kast waarin ze opgeslagen liggen is wat vochtig omdat de kast tegen een enkelsteens muur staat. Het ziet er weer heel verzorgd uit. Tilly, heel hartelijk bedankt voor het organiseren van deze gigantische klus.

Met vriendelijke groeten namens de kerkenraad, Rudy Bieleveld

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *