Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf is het Paasfeest al een meer dan 2 weken voorbij. Pasen, het belangrijkste liturgische feest. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan na de kruisiging. De dood is overwonnen. De stille week, die voorafgaat aan het feest is altijd een mooi moment voor bezinning. De week begon met Palmpasen. De kinderen van de zondagsschool en enkele gastkinderen maakten traditiegetrouw een Palmpasen stok. Op Witte Donderdag vierden wij het avondmaal. De cantorij zong voor het eerst voor u onder leiding van Tilly Koetsier. Heel bijzonder was dat Nellie Manneke begeleidde op de piano omdat Marlene op vakantie was. Nellie, hartelijk dank daarvoor. Daarna kwam Goede Vrijdag. Dit is altijd weer een dienst met een bijzondere sfeer. Als u er was heeft u dat hoop ik ook zo ervaren. Minder licht in de kerk, Arie Versluys die daar het orgelspel aan aanpaste, de stilte aan het einde van de dienst, wat was het indrukwekkend. Veel mensen spraken mij er later over aan. Dan de paasavond dienst. In deze dienst werd de nieuwe Paaskaars de kerk ingebracht. De dienst op 1e paasdag, had weer een ander karakter. De zondagsschool was ook aanwezig. De kleine Lieze Uithol stal de show met het aansteken van de kaarsen. Er heerste gelijk een blijde sfeer. Na de dienst was er koffie/thee met paasbrood, verzorgd door Koffie Achterom. Vier dagen achter elkaar was er een dienst. In alle diensten ging dominee Anne voor. Van veel mensen hoorde ik dat ze dat heel erg waardeerden. Graag wil ik iedereen die meewerkte aan deze diensten, in welke vorm dan ook, hartelijk bedanken. Nu leven we toe naar Hemelvaartsdag en Pinksteren. Op Hemelvaartsdag is er weer dauwtrappen. Daarover leest u verder meer.

Op 8 april was er een kerkenraadsvergadering. Daar stonden we uitgebreid stil bij de voorbije periode en alle activiteiten en diensten die in deze periode gedaan zijn. Ook bespraken we de komende diensten. De doopdienst, die al geweest is als u dit leest, van Pepijn Lucius op 14 april. Hoe mooi is het dat zijn ouders, ondanks hun verhuizing, toch besloten Pepijn in Ammerstol te laten dopen. Er was veel familie. De zus van Roos zong een mooi lied. Tijdens de doop legde Krijn, het broertje van Pepijn zijn hand ook op het hoofdje van Pepijn. Wat prachtig. De overstapdienst, de dienst waarin groep 8 kinderen de overstap maken naar het eetcafé is 2 juni. Ook bespraken we dat het lang geleden is dat er iemand belijdenis gedaan heeft. Dominee Anne gaat onderzoeken of hier vraag naar is. Het diaconierooster en hoe dit aan u te melden vroeg ook onze aandacht. U kunt op de beamer zien waarvoor gecollecteerd wordt. Aan het einde van de dienst kunt u al lezen waar de volgende keer voor gecollecteerd wordt. De kerkrentmeesters vertelden over de plannen voor de trekstangen en de ramen.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi voorjaar toe.
Met vriendelijke groeten, Rudy Bieleveld

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *