Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen, verlangt u ook zo naar het voorjaar? Naar de lente en nieuw leven in de natuur? De eerste sneeuwklokjes steken hun kopje al boven de grond uit, ook andere bollen komen weer boven de grond uit. In de kerk leven we toe naar het Paasfeest. Het belangrijkste christelijke feest. Pasen, het feest van een nieuw begin. Dominee Anne ter Schuur schreef in haar bijdrage meer over het Paasfeest, de betekenis en de gebruiken daaromtrent. In onze kerk zijn op Palmzondag, de zondag voor Pasen de kinderen druk bezig met het versieren van hun Paasstok. Het is altijd een feest als zij aan het einde van de dienst hun stok komen laten zien in de dienst. Zoals u al heeft kunnen lezen is Pasen ook een tijd om bewuster te leven. Op 6 maart en op 20 maart worden er in het Achterschip vastenmaaltijden gehouden. Ook is er weer gelegenheid tot het maken van uw eigen paaskaars. Dit kan tijdens koffie Achterom op 22 maart. Tijdens de Paasnachtdienst mag u uw kaars meenemen en aansteken aan de nieuwe Paaskaars.

Graag willen dominee Anne ter Schuur en de kerkenraad u uitnodigen om de kerkdiensten tijdens deze belangrijke periode bij te wonen.

Op Witte Donderdag herdenken we dat Jezus op deze dag zijn laatste avondmaal at. In de kerk gedenken we dat met een dienst van Schrift en Tafel. De cantorij verleent haar medewerking. De aanvangstijd is half 8.

Op goede vrijdag, de dag van de kruisiging, is er ook een dienst om half 8.
Dan volgt zaterdag om 8 uur de dienst waarin we de nieuwe Paaskaars aansteken. Het nieuwe licht wordt de kerk ingedragen want Jezus is opgestaan. De cantorij verleent haar medewerking.

Op eerste paasdag staan we uitgebreid stil bij de Opstanding.

In alle diensten gaat dominee Anne ter Schuur voor.

Op 11 februari is Eva Lier, dochter van Henk en Sandra gedoopt in onze kerk. Wat was het een mooie, feestelijke dienst. Familie, vrienden, gemeenteleden en de kinderen van de zondagsschool waren aanwezig. Henk, Sandra en Eva, we wensen jullie een mooie toekomst toe met Gods zegen.

Met vriendelijke groeten,
Rudy Bieleveld, voorzitter.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *