Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Een nieuw jaar! 2024 is gestart. De kerkenraad hoopt dat het een mooi, liefdevol, gezond jaar mag worden. Misschien zijn uw omstandigheden niet goed, hebt u zorgen. Ook in de wereld om ons heen is er veel ellende, o.a. Oekraïne, Israël, Gaza, natuurrampen. Als je het journaal kijkt word je niet vrolijk. Er spelen veel dingen om je zorgen over te maken in de wereld en misschien ook in uw persoonlijke leven. Het is dus heel belangrijk hoopvol te blijven. Op God te vertrouwen. Licht te blijven zien.

We hebben het Kerstfeest gevierd. De herders in de velden zagen een stralend licht. Ze geloofden in de kracht van het licht. Ook in de kerk was er veel licht. Het licht van de kerstboom, van de kaarsen, maar bovenal het licht van de woorden die we hoorden in de verkondigingen. Dit zijn mooie woorden, maar misschien loopt het bij u anders dan verwacht. Juist dan moeten we elkaar blijven vasthouden. Laten we voor elkaar blijven zorgen.

Als we terugblikken op de advent en kerstperiode in onze kerk mogen we blij en dankbaar zijn. Mooie diensten, veel mensen in de kerk. Lekker zingen met elkaar. De prachtige kerstnachtdienst. De cantorij was uitgebreid met een aantal gastzangers. Na afloop was er glühwein en warme chocolademelk, verzorgd door Koffie Achterom.

Na de kerstnachtdienst werd Marlene Lakerveld in het zonnetje gezet. Marlene heeft de laatste jaren de cantorij zowel gedirigeerd als begeleid op de piano. Dit allemaal naast haar baan als wijkverpleegkundige. U begrijpt dat die taak wel erg groot is. Gelukkig hebben we Tilly Koetsier (ja, een oude bekende) bereid gevonden de taak dirigeren van Marlene over te nemen. Marlene blijft de begeleiding op de piano doen. Marlene, hartelijk bedankt voor je grote inzet. Tilly, we zijn heel erg blij dat jij de dirigente wordt van de cantorij. Van harte welkom.

Vanuit de kerkenraadsvergaderingen kan ik u geen nieuws melden, omdat we 15 januari vergaderen en de kopij van de nieuwsbrief dan al bij Nico moet zijn. In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat besproken is.

Rest mij nog allen die meegewerkt hebben om er een mooie tijd van te maken hartelijk te bedanken.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *