Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

De zomer is voorbij, het is herfst. De tijd in onze kerk om de oogstdienst te vieren. Dat hebben we gedaan op zondag 8 oktober 2023. De oogsttijd is een tijd om dankbaar te zijn. Veel van wat we eten ligt kant en klaar in de winkels voor ons. Helaas is dat niet zo voor alle mensen op onze aarde. Wij leven gelukkig in een land waar groente en fruit kunnen groeien. Op vrijdag 6 oktober tijdens de koffie achterom kon fruit ingeleverd worden. Alle gevers, hartelijk dank. De zondagsschoolleiding en een aantal vrijwilligers hebben fruitbakjes gemaakt. Voorin de kerk stonden ze klaar. Zondag 8 oktober werden ze uitgedeeld. “Ik ben toch niet ziek” was een reactie. Nee, gelukkig niet mevrouw. U bent 80 jaar of ouder en daarom geven wij u een bakje fruit en we hopen dat u ervan kunt genieten. Het is een mooie traditie die dankzij vrijwilligers in ere gehouden kan worden.

Op maandag 2 oktober was er kerkenraadsvergadering. Herman las voor uit een boekje van A.F. Troost en ging ons voor in gebed. We spraken o.a. over de organisatie van de oogstdienst, de organisatie van de gedachtenisdienst op zondag 26 november. We stonden uitgebreid stil bij de begroting van de kerkvoogdij. Het zal u niet verbazen dat de energiekosten enorm zijn gestegen. Daarbij komt dat door toenemende veiligheidseisen er een nieuwe verwarmingsketel moet komen. Ook een grote kostenpost. We hebben daarom besloten in de maand november alle collectes (niet die voor de diaconie) te bestemmen voor de nieuwe ketel. U snapt het al, we vragen u gul te geven. Uitvoerig bespraken we de opbouw en de betekenis van de liturgie. U heeft vast wel gemerkt dat de liturgie niet altijd dezelfde opbouw heeft. Gastpredikanten vragen soms of ze mogen afwijken. Uiteindelijk werd besloten om gastpredikanten een stukje vrijheid te geven inzake de invulling van de liturgie binnen onze gemeente.

We zijn heel blij u te kunnen melden dat Marietje van Zoest na de opheffing van de VVP Lekkerkerk (vereniging vrijzinnig protestanten) en omstreken onze vertegenwoordigster wordt bij de VVP Zuid Holland.

Nog een blij bericht. Hannah Prins gaat bij het IKB (interkerkelijk beraad) onze kerk vertegenwoordigen. U kent het IKB o.a. van de kerstvolkszang.
We wensen hen beiden Gods zegen toe bij hun werk.

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad, Rudy Bieleveld

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *