Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen, het nieuwe kerkelijk jaar is gestart. Op 10 september vierden we de startdienst. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is “Ga mee! Samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde.” Onze dominee Anne ter Schuur ging in deze drukbezochte dienst voor. Natuurlijk kwam het thema van de PKN mooi aan de orde. We kunnen niet zonder liefde, niet zonder de liefde van God en de mensen om ons heen. Er zijn perioden in je leven dat je dat minder ervaart, maar dan zijn er altijd nog geloof en hoop. De zondagsschoolkinderen waren er, evenals de cantorij. Altijd fijn als zij in de kerk zijn. Na de dienst werden onze organisten Arie en Marlene naar voren geroepen en kregen zij een mooie bos bloemen. Beiden zijn al 10 jaar organist in onze kerk en we hopen dat zij dat nog heel lang in goede gezondheid mogen doen. Daarna gingen we naar “Het Achterschip” voor koffie en/of een sapje. Daar was ook gelegenheid mee te doen aan een spel. Vrijwillig, maar de deelnemers waren enthousiast. Alle medewerkers aan deze dienst, hartelijk dank.

Op zaterdagmiddag 9 september was er dan eindelijk de “vrijwilligersmiddag”. Dit om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Tijdens corona was dat niet mogelijk. De middag werd georganiseerd door de diaconie. Gerrit, Greet en Marian, wat hebben jullie veel werk verzet! Hartelijk dank daarvoor. In deze nieuwsbrief staat ook een verslag van deze middag.

Op 8 oktober vieren we de oogstdienst. Zoals gewoonlijk vragen we u daaraan mee te werken. Op vrijdag 6 oktober kunt u tijdens “Koffie Achterom” fruit brengen naar het Achterschip. Vrijwilligers maken dan fruitbakjes die zondag 8 oktober naar 80+ ers worden gebracht. Het is een traditie die we graag in ere houden en we vertrouwen erop dat ook dit jaar weer veel mensen blij gemaakt kunnen worden met een fruitbakje en dat we laten zien dat zij niet vergeten worden.

Op 4 september heeft de kerkenraad weer vergaderd na de zomerstop. Greet Jongkind opende de vergadering met het voorlezen van een gedicht en gebed. Daarna kwamen diverse zaken aan de orde. Ik noem o.a. de afgelopen en komende diensten, het pastoraat, de cantorij, de organisatie rond het avondmaal. Wat betreft het pastoraat deelde Corstiaan mee dat hij alle bezoeken van dominee Anne ter Schuur en de pastorale groep in een schema heeft gezet. Het schema laat zien wie wanneer en door wie bezocht is. Zo hopen we te voorkomen dat er iemand overgeslagen wordt. Natuurlijk gebeurt dit allemaal met in achtneming van de privacyregels. Dit jaar zijn er geen verkiezingen voor nieuwe kerkenraadsleden. Mocht u dat jammer vinden omdat u juist nu besloten had deel uit te gaan maken van de kerkenraad, vertel het ons of iemand anders. Er is dan beslist een oplossing want er zijn nog openstaande vacatures.

Na de laatste dienst van Schrift en Tafel kregen we veel complimenten over de dienst en de opzet van het avondmaal. We hebben nog wat kleine aanpassingen besproken. Een belangrijke aanpassing willen we u graag onder de aandacht brengen. Mocht het zo zijn dat u niet in staat bent naar het avondmaal te komen, wilt u dat dan tegen degene die de ontvangst doet zeggen? Een ambtsdrager komt u dan het brood en de wijn brengen.

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad, Rudy Bieleveld.

 

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *