Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,
De schoolvakanties zijn weer (bijna) voorbij. Zo langzamerhand start het gewone leven op. Ook dominee Anne is weer thuis en er is al overleg geweest met leden van de kerkenraad. Het moderamen komt in de laatste week van augustus weer bij elkaar, de diaconie, het consistorie en de kerkvoogdij hebben data vastgesteld voor hun volgende bijeenkomsten. De kerkenraad vergadert maandag 4 september. Belangrijke vergaderpunten zijn de middag voor onze vrijwilligers op zaterdag 9 september en de startzondag op 10 september. De uitnodigingen ziet u in deze nieuwsbrief.

UITNODIGING OM DE STARTDIENST VAN DE KERK ROND AMMERSTOL BIJ TE WONEN OP ZONDAG 10 SEPTEMBER IN ONZE KERK.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.” Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming.

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

De kerkenraad nodigt u van harte uit deze dienst bij te wonen.
Na de dienst is er in het Achterschip een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee met iets lekkers en ???

Graag tot 9 en/of 10 september 2023.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *