Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Januari 2020, het nieuwe jaar is begonnen. Voor zo ver ik u als lezer en/of gemeentelid nog niet heb ontmoet, wens ik u allen een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Ik hoop dat wij elkaar vaak zullen ontmoeten in ons mooie kerkgebouw. Wij zijn dankbaar dat onze predikant, Roel, na een moeilijk jaar zijn werkzaamheden weer heeft hervat. U kunt weer een beroep op hem doen.
Vanaf deze plaats wil ik ds. Margreet Gouwens en ds. Koole hartelijk bedanken voor hun hulp aan onze gemeente. Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat zij het pastoraat en de groepsgesprekken in deze periode hebben verzorgd.
De kerkdiensten vinden nu al weer twee maanden plaats in de nieuw ingerichte kerk. Dat was toch wel even wennen. Nieuw in de verf, andere opstelling, de kandelaars (nog) niet op de vertrouwde plaatsen. Elders in deze nieuwsbrief legt Herman van Amerongen het een en ander uit.
Het wordt een jaar met vele activiteiten. We zijn echt een levendige en actieve gemeente. Hieronder staan verschillende artikelen over de op handen zijnde activiteiten.

Afscheid en bevestiging
Afgelopen zondag 12 januari hebben wij een nieuwe diaken mogen begroeten, namelijk Yvon van Loon. Hartelijk welkom als ambtsdrager in onze gemeente, Yvon. Wat fijn dat je de kerkenraad komt versterken. In de afgelopen dagen heb ik je al regelmatig in gesprek gezien met Rudy en Jose, en de eerste kerkenraadsvergadering van het jaar heb je als gast bijgewoond. Veel succes met het mooie werk dat je gaat doen.

We hebben ook afscheid genomen, namelijk van José Bos. José is twaalf jaar diaken geweest in onze gemeente. Ze heeft dat met veel liefde en energie gedaan. Jose heeft zich enorm ingezet voor de maatschappelijke kant van de diaconie. Zo is het contact tot stand gekomen met maatschappelijke instanties. Inmiddels weten mensen in Ammerstol wel met wie ze contact op moeten nemen als er problemen zijn.
José, gelukkig blijf je veel taken doen. In de kerkdiensten was je een vertrouwd gezicht, je hield van je taak als diaken. Jose, dank je wel voor je inzet.

75 jaar vrede
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd na 5 jaar oorlog. Dit wordt landelijk en in de gemeenten uitgebreid herdacht. Zo heeft de gemeente Krimpenerwaard al veel voorbereid door gesprekken te voeren met Oranje- en activiteitenverenigingen, scholen en kerken. Er is ook subsidie beschikbaar.

In Ammerstol worden er ook activiteiten voorbereid. Op 19 april staat de zinzondag van Ammerstol ook in het teken van deze herdenking. In de overdenking van onze predikant, ds Roel Braakhuis, leest u hierover meer.

Op 4 mei is er natuurlijk de dodenherdenking, in onze kerk en op de begraafplaats. De commissie is bezig met de voorbereidingen.
Ammerstol is feitelijk op 8 mei bevrijd. De feestcommissie is daarom van plan om op die dag het een en ander te organiseren. U wordt daarover natuurlijk nog uitgebreid geïnformeerd. Zeker is dat de kerk op die dag ook geopend is. Er wordt gedacht aan een tentoonstelling met materiaal uit de oorlog. Kijkt u alvast op zolder of u nog spullen heeft uit die tijd?

Gemeenteavond
De eerste gemeenteavond dit jaar staat gepland op 10 maart.
Een belangrijke avond die in het teken staat van de toekomst van onze kerk.
In de kerkenraad zijn we al enige tijd bezig ons hierover te beraden. Zeker met het oog op het emeritaat van onze dominee in september 2021.
Er zijn allerlei vragen die we dan aan elkaar moeten stellen. Voor welk percentage is de kerk in staat een predikant te beroepen. Lukt dat dan of zullen we moeten samenwerken met andere gemeenten? Hoe denken de gemeenteleden daarover. Graag willen wij nu al, in dit stadium, met u van gedachten wisselen. Noteert u dus de datum in de agenda, ja en toch ook als u niet gewend was om gemeenteavonden bij te wonen.

Jannie van den Oever, preses

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Ik ben bezig met de jaarlijkse filmavond 5 mei – voor de pauze ook aandacht voor 75 jaar bevrijding – inhoud film o.a. 1. Ds. Roel Braakhuis vertelt over de jodenvervolging Ammerstol 2. Jannie Kok Verschoor vertelt 2 verhalen over evacues uit Veenedaal – 3. Zangkoor Aurora zingt “We’ll meet again” van Vera Lynn – 4 Abel de Jong vertelt over zijn familie in de oorlogstijd (Jodenvervolging) 6 Dodenherdenking 4 mei 2010 7. Jan Brand en Adrie Ooms maken een reconstructie van de dramatische gebeurtenissen op 4 mei 1945 in Ammerstol waardoor de bevrijding hier enkele dagen later plaatsvond.
    Enkele dingen moeten nog op film geplaatst worden maar dit is de opzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *