Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen, dominee Anne ter Schuur schreef het al, de rommelmarkt was een groot succes. Hartverwarmend om zoveel mensen bezig te zien om de rommelmarkt tot een feest te maken. De kerk stond helemaal vol met spullen. Vrijwilligers haalden alles op en brachten het in de kerk. Daar stonden weer andere vrijwilligers te sorteren. Alles had een eigen plek. De kleding werd op rekken gehangen in Het Achterschip, gecontroleerd en zo nodig gestreken. Speelgoed, curiosa, antiek, te veel om op te noemen, de kerk stond bomvol maar werd op zaterdagochtend ook weer leeggehaald. Enthousiaste verkopers gingen aan de slag. De horeca-afdeling was ook een succes. Kortom, niets dan lof voor de rommelmarkt commissie en de vele, vele vrijwilligers, jullie hebben goed werk verzet. Ammerstol (en omgeving) mag trots zijn op haar inwoners! En op zondagochtend was er weer gewoon een dienst in een schone kerk en weer gewoon koffie na de dienst.

Eerste half jaar van ds. Anne ter Schuur in onze gemeente
Dominee Anne ter Schuur is nu ongeveer een half jaar onze dominee. Een periode waarin zij al met veel mensen persoonlijk kennis heeft gemaakt. Dat is iets waar wij als kerkenraad heel blij mee zijn. Dominee Anne ter Schuur probeert zoveel mogelijk kennismakingsbezoeken af te leggen. Maar, zij werkt maar 2 dagen in Ammerstol. Naast het bezoeken moet ook het andere werk gedaan worden. Ik noem o.a. overleg met de kerkenraad, de zondagsschool, de pastorale groep, de buurgemeenten. Voorgaan in de dienst vraagt een aantal uren. Er komt ook regelmatig een onverwacht bezoek aan zieken tussendoor. Kortom, dominee Anne doet haar best ook u zo snel mogelijk te bezoeken. U kunt altijd een beroep op haar doen als het om wat voor reden dan ook noodzakelijk is. Wilt u dit dan melden bij Jannie v.d. Oever of bij Rudy Bieleveld. In een volgende Nieuwsbrief zullen we wat uitgebreider ingaan op de bezoeken en het werk van de pastorale groep. Ds. Anne en haar gezin zijn regelmatig bij een dienst aanwezig als zij niet bij ons of ergens anders voorgaat. Nu de vakantieperiode aanbreekt gaat zij regelmatig in andere gemeenten voor. Dit betekent dat zij de komende periode niet bij de kerkdiensten waarin zij niet voorgaat aanwezig zal zijn.

Uit de Kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 5 juni hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij het eerste halfjaar van ds. Anne. De conclusie was dat ds. Anne met veel plezier haar werk doet in onze gemeente en wij blij zijn met haar. We vinden het als kerkenraad heel belangrijk dat dominee Anne meer tijd gaat besteden aan gezinnen en jeugd zonder daarbij de andere doelgroepen uit het oog te verliezen. Door tijdgebrek komt dat in het gedrang. We bespreken diverse opties en zoeken oplossingen. Zodra daar afspraken over gemaakt zijn zullen we u op de hoogte brengen hoe we e.e.a. denken op te lossen. Verder is er gesproken over de afgelopen en komende diensten, wat er speelt bij diaconie, kerkvoogdij en consistorie. De jaarrekeningen zijn besproken en goedgekeurd. Voor belangstellenden liggen zij ter inzage. De volgende vergadering is op 3 juli 2023.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *