Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

De stille week is voorbij. Wat begon hij mooi op Palmpasen. Wel 17 kinderen maakten onder begeleiding van de zondagsschoolleiding, waarvoor dank, een Palmpasen stok. Toen zij klaar waren kwamen zij onder het zingen van Hosanna weer in de kerk en mochten wij hun stok bewonderen. Elk jaar weer een vrolijke gebeurtenis.

Op donderdag vierden wij het avondmaal. De cantorij zong en na het avondmaal werd de liturgische tafel leeggemaakt en de lichten werden gedoofd. Op vrijdag de kruisiging, Jezus stierf voor ons. Zaterdag de overgang naar de opstanding. De nieuwe paaskaars werd plechtig binnengedragen en geplaatst op de standaard waar hij het komende jaar zal staan. Alle kaarsen werden ontstoken. Het licht komt terug. Op zondag vierden we samen met de zondagsschool de opstanding. Veel diensten met allemaal hun eigen sfeer. Het was mooi op deze manier met elkaar de dood, maar vooral het leven te beleven. Het was fijn dat ds. Anne Ter Schuur twee keer voorging en ook ds. Roel Braakhuis ging voor. Ds. Snaterse uit Gouda was voor het eerst, maar niet voor het laatst bij ons. U begrijpt dat het voorbereiden van deze diensten veel aandacht vraagt. Met veel liefde is dit gedaan door veel mensen. Zonder anderen tekort te willen doen noem ik hier onze kosters Tineke, Kees en Sjaak. Zij nemen de kerkenraad veel werk uit handen. Namens de kerkenraad, hartelijk dank.

Heeft u de nieuwe keuken, de nieuwe wc’s en de nieuwe lampen die daar hangen al gezien? Koffie Achterom heeft de lamp boven de bar geschonken. Ook hiervoor hartelijk dank. Het was veel (schoonmaak)werk, verfwerk enz. Het resultaat is prachtig.

Graag uw aandacht voor het volgende bericht: Als kerkenraad en gemeente willen we graag omzien naar elkaar en willen we niemand vergeten. De kerkenraad en in het bijzonder de diaconie stelt voor om op het tafeltje bij de ingang een map neer te leggen, waar u namen in kunt schrijven van mensen die door wat voor omstandigheden dan ook extra aandacht verdienen. Echter, de wet op de privacy legt ons beperkingen op. Daarom vragen wij u, als u niet wilt dat uw naam genoemd wordt, dit door te geven aan diaconiekerkvanammerstol@gmail.com Ditzelfde geldt voor de voorbeden. Op hetzelfde tafeltje staat ook een mandje met daarin briefjes waarop u de naam kunt schrijven van iemand waar u graag een voorbede voor wilt.

Gewoonlijk is er op Hemelvaartsdag een wandeling en een ochtendgebed. Dit jaar gaat dat niet door. Veel van de deelnemers aan de wandeling en het ochtendgebed zijn dan op reis. We wensen hen een mooie, goede reis toe.

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad, Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *