Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste gemeenteleden,
De 40 dagentijd of de lijdenstijd is begonnen. De tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen. De laatste week van deze tijd is de belangrijkste. De donderdag, de Witte Donderdag is de dag waarop de laatste maaltijd van Jezus wordt herdacht. Op Goede Vrijdag herdenken we dan de kruisiging. Zaterdag is de Stille Zaterdag omdat Jezus die dag gestorven was. Aan het einde van de dag vieren wij de Paasnachtdienst. De zondag is de laatste dag van deze week. Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen, het belangrijkste feest in het liturgisch jaar. Op de zondag, voorafgaand aan deze week vieren we met de kinderen het Palmpasenfeest. De intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen maken traditiegetrouw de Palmpasen stok en laten die aan het einde van de dienst aan de gemeente zien. Natuurlijk bent u allen en ook de kinderen bij alle diensten van harte welkom. Op donderdag en op zaterdag zingt de cantorij onder leiding van Marlene Lakerveld. Op donderdag en vrijdag beginnen de diensten om 19.30 uur en de paasnachtdienst begint om 21.00 uur.

Dit jaar zijn er 2 mogelijkheden om de vastenmaaltijd bij te wonen. De eerste is 8 maart geweest en de 2e is op woensdag 22 maart. We zijn blij dat Leo van Veen deze taak op zich wil nemen. Deze maaltijden zijn sobere maaltijden waarbij stil gestaan wordt bij het lijden van Jezus Christus.

In de Paasnacht ontsteken we nieuw licht aan de nieuwe Paaskaars.  Er is toekomst. Jezus is opgestaan. Jarenlang hebben gemeenteleden hun eigen gemaakte kaars aan dit licht kunnen ontsteken. Tijdens de coronaperiode is dit niet gebeurd, maar deze traditie willen we weer opstarten. U kunt zich via de formulieren die in de kerk liggen opgeven. Tijd en plaats worden later bekend gemaakt.

Uit de kerkenraad

Op de kerkenraadsvergadering van 13 maart 2023 hebben we na de opening door Corstiaan, gesproken over de komende diensten. Pasen stond hierbij centraal. Verder bespraken we diverse roosters, waaronder het dienstrooster voor 2024. Dat klinkt nog heel ver weg, maar Leo van Veen benadert nu al de gastpredikanten voor 2024. Ook de agenda’s van de predikanten lopen snel vol, dus er moeten op tijd afspraken gemaakt worden. Ook spraken we over de Nieuwsbrief. Bevalt de huidige vorm? Wat kan beter? Op 27 maart is er een redactievergadering en zullen de suggesties besproken worden. Ook uw inbreng is van harte welkom. Graag per mail naar rudybieleveld@gmail.com.

De opzet van de liturgie kwam ook aan de orde. De verandering(en) merkt u t.z.t. wel.

De verbouwing was een onderwerp van gesprek. Wat wordt het mooi en wat schiet het lekker op. Pasen is de streefdatum. Die wordt wel gehaald. Daarbij een hartelijke dank aan alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet, het steeds weer schoonmaken voor de diensten niet te vergeten.

De diaconie is blij dat u weer zo enthousiast de zegels van de Plusaktie voor ons gespaard hebt. In totaal waren het 23 spaarkaarten. 18 pakketten zijn er in onze gemeente uitgedeeld. We sparen samen met de gemeente Bergambacht en de gemeente Berkenwoude. Als zij of wij een tekort hebben, kunnen we een beroep op elkaar doen. De boekjes die niet nodig zijn gaan naar de voedselbank. Hartelijk dank!

 

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Rudy Bieleveld, preses.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *