Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

In de dienst van 22 januari hebben we afscheid genomen van Erna en Willie als ouderlingen. Gelukkig blijven ze wel “gewoon” gemeentelid. Tijdens ons laatste consistorie overleg vertelde Willie dat ze de tijd in de kerkenraad als zeer waardevol heeft ervaren. Dankbaar voor de goede samenwerking binnen het consistorie (de vergadering van ouderlingen, niet de ouderling/kerkvoogden), en de hele kerkenraad. Willie heeft vanaf 1991 al 8 jaar dienst gedaan als ouderling en na een korte onderbreking weer een termijn van 4 jaar en nu de laatste 6 jaar weer. In totaal is zij dus 18 jaar ouderling geweest. Wat veel indruk op haar gemaakt heeft was dat zij als ouderling vervangend voorganger was in de gedachtenisdienst van 2021 omdat ds. Margreet Gouwens corona bleek te hebben.

Een hoogtepunt voor beiden was ook de eerste periode van de coronatijd van half maart t/m eind april toen ze allebei samen met ds. Roel tijdens de lockdown iedere woensdagavond en zondagochtend in de kerk aanwezig waren om voor de hele gemeente bij het licht van de Paaskaars te lezen, te bidden en te luisteren naar Gods woord en tijdens de Paasnachtdienst voor ieder gemeentelid een kaars aan te steken aan de nieuwe Paaskaars die daarna bij alle gemeenteleden thuis werd gebracht.

Erna heeft de tijd ook als zeer waardevol ondervonden en is dankbaar voor de steun die ze heeft gekregen van allen die met haar deel uitmaakten van het consistorie gedurende de 8 jaar dat ze ouderling is geweest. Maar ook dankbaar voor de samenwerking met de leiding van de zondagsschool, het eetcafé en de hulp bij het organiseren van de peuterdiensten. Ook de contacten en de samenwerking met alle verschillende dominee heeft ze als heel fijn en bijzonder ervaren.

Lieve Erna en Willie, in de dienst is het al gezegd, maar nu nog maar een keer: We zijn jullie veel dank verschuldigd voor alles wat jullie voor onze kerk gedaan hebben. Jullie hebben met heel veel inzet de taak als ouderling vervuld. We gaan jullie missen! Corstiaan en ik vormen nu samen met ds. Anne het consistorie. We gaan ons best doen om jullie te vervangen.
Het ga jullie goed. Ga met God.

In de dienst van 22 januari namen we afscheid maar verwelkomden we ook een nieuwe diaken, Marianne van Veen. Marianne, van harte welkom en we hopen dat je snel je plaats in de kerkenraad weet te vinden. Omdat jij bereid bent diaken te worden, samen met Greet en Gerrit, kan ik de diaconie met een gerust hart verlaten en ouderling worden.

Jenneke de Hoop heeft aangegeven geen diaken meer te willen zijn. Toen zij diaken werd, deed zij dat om Greet en mij te ontlasten. Zij nam vooral praktische zaken voor haar rekening. Dat gaf ons verlichting en daar zijn we haar heel dankbaar voor.
Nu Gerrit en Marian diaken zijn geworden kan zij met een gerust hart haar taak neerleggen. We konden niet in de dienst van haar afscheid nemen, want ze was lekker op vakantie. Jenneke, namens de kerkenraad, heel hartelijk bedankt dat je ons geholpen hebt in tijden van nood. We wensen jou en je vriend hele mooie tijden toe.

Uit de kerkenraad

Op maandag 6 februari heeft de kerkenraad voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling vergaderd. We bespraken o.a. -de komende paastijd -de plek van de kinderen in onze kerk, waarover later meer, -het pastoraat.
Dit jaar willen we weer 2 Vastenmaaltijden verzorgen. Leo van Veen verzorgt dit en wel op woensdag 8 maart en op woensdag 22 maart. Opgeven kan via de brief in de kerk, bij koffie na de dienst en bij koffie achterom.
Voor corona was er ook de gelegenheid om een eigen Paaskaars te maken. Mocht u dat dit jaar willen doen, dan kunt u zich ook daarvoor opgeven. Plaats en tijd spreken we nog af.

Wist u dat u via de PKN de veertigdagenkalender gratis kunt bestellen? Op de site petrus.protestantsekerk.nl kunt u uw gegevens invullen en dan krijgt u hem gratis thuis gestuurd. Lukt dat niet? Kerkenraadsleden helpen u graag.

Dan nog even dit: de diaconie spaart weer zegels voor de Pluspakketten. Mogen wij uw overgebleven zegels?

De cantorij nodigt u graag uit als gast mee te zingen tijdens Witte Donderdag en de Paasnacht. We oefenen elke donderdag vanaf half 8 in de kerk.

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad, Rudy.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *