Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

De decembermaand ligt alweer even achter ons. Ik hoop dat u goede, gezegende kerstdagen hebt gehad en dat u het jaar 2023 goed bent begonnen. Voor ons, als kerk van Ammerstol was het een hele mooie, bijzondere, feestelijke en bovenal gezegende maand. Het begon met de adventsperiode. De (nieuwe) boom was, zoals elk jaar, gezet door Sjaak en Lenie. De kinderen van de zondagsschool waren aan het begin van de diensten aanwezig en leverden hun bijdragen.

10 december, de kerstmarkt. Gelukkig kan het allemaal weer na corona. Anita Timmerman en vriendinnen zorgden voor prachtige kerststukken. U kon ze kopen in de kraam voor de kerk. Anita zei tijdens de markt tegen me dat ze hoopte dat er 1.000 euro opgehaald kon worden, omdat zowel Piet Broere als Arie Brand door omstandigheden geen bijdragen konden leveren. Wat was de verrassing groot toen aan het einde van de dag bleek dat de opbrengst ruim 1.400 euro was. Het hele bedrag is geschonken aan onze kerk. Heel hartelijk dank daarvoor.

11 december was een heel bijzondere dag. Onze dominee Anne ter Schuur-van der Plicht werd door dominee Annemarie Roding aan onze kerk verbonden. Wat een mooie dienst was dat en wat was het fijn dat er veel mensen getuige wilden zijn van de verbintenis. Na afloop van de dienst waren er toespraken en was er gelegenheid ds. Anne te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.

18 december vierde de zondagsschool hun kerstfeest. Heel veel kinderen uit het dorp en van daarbuiten genoten van een voorstelling over een kerstviering. Het was een feest zoveel kinderen in de kerk te zien.

24 december, de kerstnachtviering. “Weer zoals vanouds” waren woorden die we vaak hoorden. Ds. Anne ging voor in deze ook goed bezochte dienst. We begonnen met het zingen van traditionele kerstliederen. Medewerking aan de dienst werd verleend door de cantorij, aangevuld met een aantal gastzangers onder leiding van Marlene Lakerveld. Wat een fijne sfeervolle dienst was het. Na afloop was er glühwein of chocolademelk, verzorgd door de “Koffie Achterom”.

31 december was er een oudejaars Vesper. Leo van Veen ging in deze dienst voor. Het is elk jaar weer mooi om het jaar te overdenken in de kerk en daarna naar huis te gaan om oud en nieuw te vieren. Komt u ook 31 december 2023?

Er is heel veel waar we dankbaar voor kunnen zijn. Alle medewerkers aan deze diensten hartelijk dank voor jullie inzet. We hebben elkaar hard nodig, altijd, maar zeker in drukke tijden. We gaan dan ook vol goede moed het jaar 2023 in en we hopen dat we u vaak in de kerk of waar dan ook mogen ontmoeten in goede gezondheid.

Van de kerkenraad

Op maandag 9 januari was de eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar. Bernard opende deze vergadering met het voorlezen van een passage uit “Dat geloof ik” van André Troost. Daarna bespraken we de notulen van de vorige vergadering. De maand december werd uitgebreid besproken en geëvalueerd. Het openstellen van de kerk tijdens de kerstmarkt is door veel mensen als waardevol beschouwd. Er heerste een goede sfeer in de kerk. Het was fijn te ervaren dat na een oproep voor surveillance zoveel mensen zich spontaan aanmelden. Mooi waren ook de beelden die Sjaak vertoonde op de beamer. Over de besluitvorming in de kerkenraad werd afgesproken dat, als er teruggekomen wordt op een vastgesteld besluit in de kerkenraad, dit op een nieuwe (ingelaste) kerkenraadsvergadering opnieuw besproken moet worden en dus niet per mail. De muziekdienst in maart wordt uitgesteld. De kerstnachtdienst was een goed voorbeeld hoe we het in de toekomst graag zien. Afwisselend zingen door de gemeente, cantorij en de muziekgroep.

Ds. Anne deed verslag van haar ervaringen. Ze vertelde dat het al heel vertrouwd voelt in Ammerstol. Ze heeft al veel bezoeken afgelegd, is bij het kerstfeest in het “Zanenhuis”, de “Koffie Achterom” en de ”Eetclub” geweest. Ds. Anne heeft het naar haar zin! Dat vinden wij als kerkenraad heel goed om te horen. Feit blijft dat haar aanstelling 40% is, dus dat zowel de kerkenraad als zijzelf daar rekening mee moet houden. De pastorale werkgroep blijft haar goede werk doen en als u behoefte heeft aan een gesprek met ds. Anne kunt u dat aangeven door contact op te nemen met Jannie v.d. Oever of met Rudy Bieleveld.

Tijdens de kerkenraadsverkiezingen is Marian van Veen gekozen als diaken. Daar zijn we heel blij mee. Andere gekozenen hebben aangegeven (nog) niet in de kerkenraad te willen komen. Dit betekent dat na het aftreden van Willie en Erna er een probleem is ontstaan bij de ouderlingen in het consistorie. Corstiaan is dan de enige overgeblevene. Bernard en Herman zijn ook ouderlingen/kerkvoogd, maar hun taak ligt bij het kerkrentmeesterschap. Omdat er nu 4 diakenen zijn, Greet, Gerrit, Marian en Rudy is besloten dat Rudy ouderling gaat worden. Het afscheid van Willie en Erna en de bevestiging van Marian en Rudy vindt plaats op de dienst van 22 januari, voorganger is dan ds. Anne.

Er is ook gesproken over de diaconie en de kerkvoogdij. Daarover later meer.

Van de diaconie

De diaconie wil u nogmaals onder de aandacht brengen dat het mogelijk is bij nood een beroep op haar te doen. In december hebben we o.a. iemand kunnen helpen met de aanschaf van een nieuwe magnetron/oven. Ook hebben we boodschappenpakketten kunnen uitdelen. Ondanks alle sociale voorzieningen is er veel verborgen armoede. Schroom niet om hulp te vragen. De Plus heeft weer een boodschappenpakket actie. Graag vragen wij u de zegels die u niet gebruikt te doneren zodat wij weer mensen blij kunnen maken met een pakket. Bij de ingang van de kerk staat het kistje.

Tijdens de diensten collecteren we voor:

  • 15 januari: de bloemengroet.
  • 22 januari: Protestantse kerk. Missionair werk Een kerk van betekenis
  • 12 februari: Kerk in Aktie: Ethiopië. Noodhulp voor rampen en preventie
  • 26 februari: 40 dagentijd. Zending. Voor gezinnen zonder ouders.

Op de niet genoemde zondagen collecteren we voor onze eigen diaconie of iets waarvan we op dat moment denken dat het noodzakelijk is.

Voor corona kreeg u regelmatig folders over de doelen van de PKN. Deze folders worden niet meer uitgegeven. Wel is er een onlinepresentatie van de PKN. Wij proberen deze aan het begin van de dienst te tonen.

De diaconie doet elk jaar in december als de financiën het toelaten een gift aan een goed doel. Dit jaar was het 250,00 euro aan het Leger des Heils voor hun huiskamerproject. Mensen kunnen daar dan warm zitten en een kopje koffie drinken. Ook is er 250,00 euro aan de PKN gegeven voor hulp aan de Oekraïne.

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad, Rudy Bieleveld

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *