Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

“De vreugde brengt ons naar dit huis, waar het Woord van God aan ons geschiedt.” Dit was het lied dat de cantorij zondag 11 december zong. Wat was het een mooie, vreugdevolle dienst. Veel mensen in de kerk, gasten, (oud)predikanten en gemeenteleden. Verderop in de Nieuwsbrief kunt u het verslag van de dienst lezen. Verheugd zijn we dat we weer een eigen dominee hebben.

In de kerstnachtdienst gaat ds. Anne ter Schuur voor in de dienst. We hopen dat we weer, net als voor corona, een volle kerk hebben. We heten u van harte welkom. Voordat de dienst om 21.00 uur begint zingen we om tien voor negen, begeleidt door het orgel, twee mooie kerstliederen. Na de dienst is er traditiegetrouw glühwein.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 31 oktober hebben we ds. Annemarie Roding heel hartelijk bedankt voor haar consulentschap. Ds. Annemarie heeft tijdens die periode de kerkenraadsvergaderingen bijgewoond en de beroepingscommissie begeleid en goede adviezen gegeven. Dit gebeurde allemaal op een zeer prettige manier. We zijn haar daar heel dankbaar voor. Verder bespraken we op die vergadering de bijzondere diensten van de afgelopen periode. Veel tijd ging naar de voorbereiding van de dienst van 11 december. Graag wil ik alle mensen die meegewerkt hebben aan deze dienst hartelijk bedanken. Zonder het werk van de vele vrijwilligers kan onze kerk niet!

Op de kerkenraadsvergadering hebben we ook de uitslag van de verkiezingen besproken. Marian van Veen heeft toegezegd diaken te willen worden en Nel Brand Stigter wordt kerkvoogd. We zijn nog in gesprek over nieuwe ouderlingen. Daar is echt behoefte aan. Willie Kok en Erna van Buren nemen 22 januari 2023 afscheid als ambtsdrager.

Ook een woord van dank aan het feestcomité voor het organiseren van de kerstmarkt op 10 december. De kerk had er een kraam met prachtige kerststukken. Deze kerststukken zijn ook gemaakt door vrijwilligers. De opbrengst van 1.450 euro is voor de kerk. Dinsdag 13 december zijn er 25 kerststukjes gemaakt voor mensen in verzorgingshuizen. Deze gaan ook weer door vrijwilligers bezorgd worden. Wat is het toch geweldig dat dit allemaal kan.

Op 12 december is er al overleg geweest met ds. Anne ter Schuur, Jannie v.d. Oever en Rudy over het pastorale werk. Afgesproken is dat onze dominee in januari bezoeken gaat afleggen vanuit het crisispastoraat. De kerkenraadsleden en de gezinnen komen vervolgens aan de beurt. Worden de ouderen vergeten? Nee, zeker niet! Mocht u behoefte hebben aan contact met de dominee, dan kunt u dat aan Jannie of Rudy laten weten. Jannie ging weer naar huis en toen kwam Bernard erbij. We gingen overleggen over van alles. Ik noem de erediensten, onderlinge contacten, zorg voor elkaar, de Nieuwsbrief, gespreksgroepen, koffie Achterom en nog veel meer.

Gaat u naar het kerstdiner in het Zanenhuis? Dan zult u ds. Anne daar ook zien. De gespreksgroepen worden eind januari opgestart. Ds. Anne en Leo van Veen gaan dit samen doen. De deelnemers aan de vorige gesprekken krijgen t.z.t. een uitnodiging. Natuurlijk mag iedereen zich aanmelden. Dat kan via kerkenraadsleden.

Rest mij nog u namens de kerkenraad goede en gezegende kerstdagen toe te wensen. Het afgelopen jaar was een jaar waarin veel gebeurde, zowel in de kerk, de wereld en misschien ook wel bij u thuis, in uw gezin of familie. Laten we bidden dat 2023 voor ons allen, waar ook ter wereld een goed, vredig jaar wordt.

Hartelijke groeten,
Rudy.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *