Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Lieve mensen,
Voor ons ligt een tijd van gedenken, overdenken en verwachting. De gedachtenisdienst is op 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dierbaren die het afgelopen jaar zijn overleden, noemen hun naam en steken een kaars voor hen aan. Ook u kunt een kaars aansteken voor uw overleden dierbaren. Deze zondag wordt ook eeuwigheidszondag genoemd, we kijken vooruit, de eeuwigheid in. We mogen geloven dat onze dierbaren bij God geborgen zijn. Moge dat troost geven.

Een vooruitblik op de komende diensten
Op 27 november is het de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar. De adventstijd begint. De periode van voorbereiding op het kerstfeest. Een periode van toenemend licht. De kerstboom komt in de kerk, de 1e adventskaars wordt aangestoken. De kinderen zijn de komende periode elke zondag in de kerk. We vieren een dienst van Schrift en Tafel.

11 December. De kerkenraad is verheugd u uit te nodigen voor de dienst waarin ds. Anne ter Schuur-van der Plicht aan onze kerk wordt verbonden. Ds. Annemarie Roding gaat in deze dienst voor. Zondag 13 november zijn Willie, Corstiaan en ik naar de afscheidsdienst van ds. Anne ter Schuur-van der Plicht in Waddinxveen geweest. Het was hartverwarmend dit mee te maken. Er waren heel veel dankbare woorden voor al het werk dat zij in hun kerk gedaan heeft. We hebben diverse mensen gesproken die zeiden dat we blij mogen zijn met haar komst. Wij hebben gezegd dat we dat al zijn. We begrijpen ook dat 40% aanpassingen zal vragen van ons als kerkenraad en ook van de gemeente. We gaan volvertrouwen de toekomst in.

Zoals u weet zijn Ton en José Bos vorig jaar naar Stolwijk verhuisd. Zij hebben aangegeven vanaf 2023 toch daar naar de kerk te gaan. Het zal wennen zijn zonder hen, José die zoveel jaren goed werk heeft gedaan als diaken en Ton als koster. Dit betekent ook dat Ton helaas stopt als koster. We vinden het erg jammer, maar begrijpen wel dat ze willen “kerken” waar ze wonen. Op 18 december nemen we als gemeente en kerkenraad afscheid van hen. Ton en José, we wensen jullie Gods zegen toe. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Op 24 december, om 21.00 uur vieren we de kerstnachtdienst. Voorganger is onze eigen! Ds. Anne ter Schuur-van der Plicht. In de Nieuwsbrief van december volgt meer hierover.

Cantorij Projectkoor
Elke donderdagavond om 19.30 uur oefent de cantorij. Met veel plezier oefenen we liederen die u later in de diensten kunt horen. U bent van harte welkom. Misschien heeft u geen tijd of zin om elke donderdagavond te komen, maar houdt u toch van zingen, vooral met kerst. In de cantorij is het plan ontstaan voor een projectkoor. Dit houdt in dat op 24 november iedereen die van zingen houdt welkom is om kerstliederen mee te zingen. Elke donderdag tot kerst oefenen we dan graag met u voor de kerstnacht dienst. Ook als u denkt dat u niet goed kan zingen bent u van harte welkom. Probeer het eens, wie weet…. U mag zich opgeven, maar het hoeft niet. We zijn benieuwd.

Verkiezingen
In de extra Nieuwsbrief heeft u gelezen dat er door de gemeente een aantal gemeenteleden is genoemd die u graag in de kerkenraad namens u ziet. Vergeet u niet te stemmen? We hopen dat de kerkenraad volgend jaar weer voltallig is.

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 31 oktober kwam aan de orde: terugblik op de muziekdienst: mooie dienst met dank aan de muzikanten. Opmerkingen die gemaakt werden is dat er veel Engels werd gezongen en dat de gemeente er meer bij betrokken wil worden.

De oogstdienst: Er was veel fruit ingeleverd en er werden 68 bakjes gemaakt die dankbaar werden ontvangen.

Jubileum Wim Voorrips: prachtige dienst met een volle kerk, fijn dat ds. Henk Haandrikman in deze dienst voorging. Wim was erg blij met de dienst, zijn cadeau, maar ook met al de kaarten van u. We blikten ook nog even terug op de gemeenteavond waarop de kerkenraad ds. Anne ter Schuur-van der Plicht aan de gemeente voorstelde. Complimenten voor ds. Annemarie Roding voor het aandragen van het concept.

De begrotingen van de kerkvoogdij en de diaconie zijn besproken en goedgekeurd. Belangstellenden kunnen ze inzien. Meldt u dat even bij Herman van Amerongen.

De diaconie meldde dat er van het collectegeld dat opgehaald is voor Oekraïne 5 fietsen zijn hersteld en overgedragen aan de hulporganisatie van de Krimpenerwaard.

De kerkvoogdij vertelde over te nemen stappen voor de verbouwing en de actie kerkbalans omdat Sjaak afscheid neemt als kerkrentmeester. Hij wordt na het vertrek van Ton koster. Daar zijn we erg blij mee.

Lieve mensen, hartelijke groeten namens de kerkenraad,
Rudy.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *