Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Start van het kerkelijk jaar 2022/2023. Het thema van dit jaar is “AAN TAFEL”

In de bijbel, maar ook in de kerk, wordt vaak samen gegeten. Denkt u maar aan het avondmaal. Jezus koos vast niet voor niets een maaltijd om Hem te gedenken. Samen eten schept verbondenheid. Aan tafel zijn we welkom, er is plaats voor iedereen en we ontmoeten elkaar, er is plaats voor gesprek. Aan tafel delen we ruimhartig. In de dienst van 11 september stonden we bij dit thema stil. De avondmaalstafel stond vol met bloemen. Er waren ongeveer 75 vaasjes, gevuld met bloemen uit eigen tuin, bloemen langs de kant van de weg, of gekochte bloemen. Kerkenraadsleden hadden zaterdag al voorwerk gedaan en u nam bloemen mee en zette die ook in de vaasjes. Na afloop van de dienst mocht iedereen een vaasje van de tafel meenemen en bij iemand brengen. Dit was niet het enige delen wat gebeurde. De kinderen van de zondagsschool hadden tijdens de dienst lekkere hapjes gemaakt en deelden die na de koffie uit. Wat een feest was dat en wat een enthousiasme bij de kinderen. Zondagsschoolleiding, hartelijk dank voor jullie inzet.

Goed nieuws!

Zoals u in een extra nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft de beroepingscommissie als kandidaat voor onze gemeente ds. Anne ter Schuur-van der Plicht aan de kerkenraad voorgedragen. De kerkenraad heeft unaniem deze voordracht overgenomen. In de extra nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad u graag uitnodigt op dinsdag 27 september a.s. om haar aan u voor te stellen. We willen er een mooie avond van maken. De commissie zal u vertellen hoe ze tot haar besluit is gekomen en u krijgt gelegenheid kennis met haar te maken onder het genot van een kopje koffie/thee. We hopen dat u dan even positief bent als de kerkenraad en dat bij de stemming laat blijken. Volgend jaar, 2023, hebben wij als het volgens plan gaat weer een eigen dominee! Omdat we maar voor 40% kunnen beroepen, zal het takenpakket goed vastgelegd moeten worden. In een volgende nieuwsbrief zal de kerkenraad u daarover informeren.

Kerkenraadsverkiezingen

Misschien denkt u nu wel dat u daar ook wel over mee wil denken en ook over andere zaken die de kerk aangaan. Die kans kunt u krijgen als u zich beschikbaar stelt als kerkenraadslid. Erna en Willie treden af. We zoeken dus minimaal 2 nieuwe ouderlingen en graag ook 2 diakenen. Het werk in de kerkenraad geeft voldoening en met elkaar zetten we er graag onze schouders onder om onze kerk in stand te houden en te laten bloeien. Tot eind september kunt u (anoniem) mensen voordragen. Bij de ingang van de kerk staat het doosje waar u een briefje in kunt doen, het is weer dezelfde procedure als voorgaande jaren. Als u informatie wilt kunt u dit aan de kerkenraadsleden vragen.

Kerkdiensten

De komende periode zijn er een aantal bijzondere diensten.

  • 11 september: startdienst.
  • 9 oktober: muziekdienst.
  • 16 oktober: oogstdienst.
    Fruit kan ingeleverd worden tijdens koffie achterom
  • 30 oktober: 50- jarig jubileum als organist van Wim Voorrips.
    (meer info volgende brief)

Uit de kerkenraad

Op 29 augustus 2022 heeft de kerkenraad vergaderd. Aan het begin van de vergadering heeft de beroepingscommissie ds. Anne ter Schuur-van der Plicht voorgesteld aan de kerkenraad. De leden van de beroepingscommissie vertelden over hun werkwijze en de kerkenraadsleden kregen gelegenheid haar vragen te stellen. U heeft al kunnen lezen dat de kerkenraad het helemaal eens is met de beroepingscommissie. Na het vertrek van ds. Anne ter Schuur-van der Plicht opende Herman de vergadering en las een stukje voor uit “Buiten de vesting” van Pieter Oussoren en ging voor in gebed. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd met dank aan Tineke van Santen. Een aantal zaken werden besproken, zoals de komende diensten, ingekomen post, de aanblik van de pastorie. We blikten terug op de zomerperiode, bespraken liturgische zaken. Aan de orde kwamen ook de vrijwilligersgesprekken, de verbouwing en het gebruik van “Het Achterschip”. De volgende vergadering is maandag 3 oktober 2022.

Gespreksgroep

Tijdens corona kon de gespreksgroep helaas niet doorgaan We krijgen regelmatig de vraag of deze groep weer kan opstarten. Gelukkig wil Leo van Veen deze taak weer op zich nemen. Mocht u ook willen deelnemen, wilt u dat dan even doorgeven aan Erna, Willie, Corstiaan of Leo?  Als we weten hoeveel deelnemers er zijn, kunnen we concrete afspraken maken over data, plaats en tijd.

Bericht van de diaconie

De energieprijzen blijven maar stijgen. Daardoor kan het voor mensen moeilijk worden hun energierekening te betalen. Op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard laten wij u weten dat al aan 1.615 huishoudens een energietoeslag is toegekend. Is uw inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum, dan kunt u een toeslag aanvragen. Dit klinkt ingewikkeld, maar op de site van de gemeente kunt u de normen vinden. Komt u er niet uit? De diaconie wil u graag helpen bij het indienen van deze aanvraag.

Een lid van onze kerk heeft ook een mooi bedrag aan de diaconie geschonken om mensen die dit probleem hebben te helpen. We zijn erg dankbaar voor deze gift. Omzien naar elkaar, het is een taak die de diaconie heeft. Mocht u, of iemand uit uw omgeving ook dit probleem hebben, schroom niet om het ons te laten weten. Wij zullen als diaconie discreet met deze gegevens omgaan en weet dat alle kerkenraadsleden geheimhoudingsplicht beloofd hebben bij hun bevestiging. Het mag niet zo zijn dat er iemand in de kou zit door financiële problemen.

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,
Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *