Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Officiële ingebruikname van de kerkvloer

Zaterdag 23 november jl. werd de nieuwe kerkvloer officieel en feestelijk in gebruik genomen. Hierbij waren vele genodigden en gemeenteleden aanwezig. Na het welkom door de preses verrichtte ds. Roel Braakhuis de officiële handeling met een korte overdenking, waarna met alle genodigden het zeer toepasselijke lied ”Zing een nieuw lied voor God de Here” , werd gezongen, ondersteund met de geprojecteerde tekst via de nieuwe beamer.
Hierna was het woord aan de voorzitter van de kerkvoogdij, Bernard Zom. Hij legde uit hoe alles in een half jaar tijd tot stand gekomen was.
Een bewerkte plank van de oude vloer werd daarna aangeboden door een van de kinderen van de zondagsschool, Boris Zom. Deze plank zal op een mooie plek in de kerk worden geplaatst.
Vervolgens werd een aantal foto’s van het werkproces gepresenteerd door Sjaak van Buren. Aan het slot hiervan werd Sjaak in het zonnetje gezet. Hij kreeg de zilveren speld voor kerkrentmeesters opgespeld voor zijn lange staat van dienst als kerkrentmeester en voor zijn dagelijkse inzet, zowel bij het funderingsherstel als nu bij het tot stand komen van de nieuwe vloer. Na afloop van het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Inmiddels genieten we weer van de kerkdiensten in onze mooie kerk.

Gemeenteavond

Op 20 november vond er een gemeenteavond plaats in de kerk met medewerking van ds. C Koole uit Schoonhoven. Ongeveer 25 gemeenteleden waren aanwezig. Ds. Koole hield een inleiding naar aanleiding van een interview dat hij had gehouden onder enkele mensen uit Ammerstol. Deze mensen waren niet allemaal kerkelijk georiënteerd. Interessant was het om te horen hoe deze mensen denken over actuele vraagstukken en hoe ze aankijken tegen de kerkelijke gemeente van Ammerstol en het geloof.

Het tweede deel van de avond was gewijd aan enkele discussiepunten:

  • Waarom gaat u naar de kerk?

Hieronder een bloemlezing van de antwoorden:
Balans, stilte , bezinning, rust, contacten onderling, liturgie, bidden, woord van god, samen zijn, Er zijn voor en met elkaar, traditie, verbondenheid, de kerk is je familie, woorden om mee te nemen, fijn als de liederen bij de preek horen, werken aan je geestelijk leven, samen zingen, de Zegen, brengen van onze gaven, uitleg van de bijbel, inspiratie, veiligheid, voeding, deel van de gemeenschap zijn, delen wat je bezighoud.

  • Hoe vind u de vormgeving van de dienst van schrift en tafel?

Hierbij gaf men aan dat het zittend vieren van het avondmaal de voorkeur heeft. Het doorgeven van brood en wijn wordt hier als heel zinvol gezien. Een aantal anderen gaf de voorkeur aan het lopend avondmaal, omdat men dan het brood uit handen van de predikant ontvangt.

  • Wat vindt u van de teksten en de gebeden bij het avondmaal. Vaste teksten, wisselende teksten, nieuwe teksten? Voorbeelden van beginteksten waren gegeven.

Voorbeelden:
– U komt onze dank toe, Heer onze God , overal en altijd door Jezus, onze Heer…
– Vol vreugde om onze redding, o God van al wat bestaat, zeggen wij u dank door Jezus Christus…
– Gij die ons kent, meer dan wij ons zelf kennen, wij komen samen aan deze tafel…
– Heer onze Vader, hier aan Uw tafel, met een hart vol twijfels…

Wat betreft de antwoorden op deze vraag bleek dat de meesten van ons traditioneel zijn ingesteld. Vertrouwde teksten spreken aan.
Van de vier voorbeelden waren de eerste twee teksten traditioneel en de twee laatste nieuw. Tekst nummer drie werd het meest gekozen. Dat geeft aan dat men ook graag naar eigentijdse taal luistert.

Wat mij betreft is dat positief. Wij moeten er als kerk naar streven dat jong en oud de taal begrijpt.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *