Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

Wat gaat de tijd toch snel! Na de paascyclus hebben we weer allerlei mooie diensten mogen meemaken. Met Hemelvaart was er de gelegenheid te gaan dauwtrappen, te ontbijten in de kerk en de dienst bij te wonen. Wat fijn dat dat weer kon en dat het zo goed georganiseerd was. Toen volgde het Pinksterfeest. Dit was een dienst waarin we het avondmaal vierden. Op de avondmaaltafel lagen zoals gewoonlijk de mooie Hongaarse kleden. Deze prachtige kleden zijn ons geschonken door ds. Marty Tusky bij ons 350-jarig bestaan.

Op zondag 12 juni was er de overstapdienst van Suze Verschoor. Het was een dienst vol dankbaarheid. Elders in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Graag wil ik iedereen die zich ingezet heeft om deze diensten te verzorgen, hartelijk bedanken voor het vele werk en de aandacht die zij hieraan besteed hebben.

Ook een groot woord van dank aan de Rommelmarktcommissie en de vele vrijwilligers die zich hebben meegewerkt aan het slagen van de rommelmarkt. De kerk lag weer vol allerlei spullen die door vrijwilligers zijn opgehaald. Op zaterdagochtend 6 uur werden deze spullen uit de kerk gedragen. Dit was weer prima geregeld. Veel vrijwilligers hebben daarna met veel plezier van alles verkocht. Het is altijd weer een feest dit te mogen meebeleven. De koffie enz. was weer lekker, de sfeer was goed, kortom, de gezelligste rommelmarkt van de omgeving. Het weer werkte ook mee. De kerk werd naderhand weer piekfijn schoongemaakt, ook door vrijwilligers. Het resultaat was dat het prachtige bedrag van 10.079,52 euro werd geschonken aan onze kerk. Rommelmarktcommissie en alle vrijwilligers: nogmaals HARTELIJK DANK!

Intussen gaat ook het “gewone werk ” van de kerk door. De pastorale groep heeft weer vergaderd. Mocht u behoefte hebben aan een bezoek van een van de leden of van een dominee, meldt het ons. De kerkenraad heeft vergaderd en over diverse zaken gesproken. Ik noem o.a.: het pastorale en diaconale werk, de plaatselijke regeling die op de website staat, de beroepingscommissie, de solvabiliteitsverklaring i.v.m. het beroepen van een nieuwe predikant, de weekafsluiting in de Westerweeren, het onderhoud van het gebouw enz.

Tot slot nog een verzoek: wilt u voor de startdienst van 11 september 2022 jampotjes sparen en die 28 augustus of 4 september meenemen naar de kerk?

De vakantietijd breekt aan. Namens de kerkenraad mag ik u een goede zomer en voor zover van toepassing, een fijne vakantie toewensen. Blijft u thuis? Behoefte aan een kopje koffie of thee? Weet dat u altijd een beroep kunt doen op de kerkenraad. Laten we omzien naar elkaar.

Veel hartelijke groeten,

Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *