Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Beste mensen,

Gelukkig kunnen we de kerkdiensten weer bijwonen zonder maatregelen. Laten we bidden en hopen dat dat zo blijft. Tot onze vreugde zien ook weer steeds meer mensen in de kerk en we merken daardoor ook dat er online minder gekeken wordt. Het is fijn met elkaar de dienst bij te wonen en met elkaar ons geloof te vieren. Omdat het nog niet gelukt is het Beam team uit te breiden en dit werk op een paar schouders drukt, hebben we in de kerkenraadsvergadering van 1 mei besloten in het vervolg 1x per 14 dagen te streamen. Bijzondere diensten blijven we wel streamen.

Zag u ze ook staan in de stille week? Die prachtige kandelaren op de liturgische tafel? We hadden ze te leen van Kees en Attie de Vos. We kregen er heel veel complimenten over. Kees nam de kandelaren weer mee naar huis en sprak er met zijn vrouw en kinderen over. Tot onze verrassing hebben zij met elkaar besloten de kerk deze mooie kandelaren te schenken. Kees en Attie, heel hartelijk dank hiervoor. Vanaf nu staan ze elke dienst op de liturgische tafel. De stenen standaard heeft een plaats gekregen op de tafel in het herdenkingshoekje.

Intussen heeft de NVB 21 bijbel, die ds. Roel Braakhuis ons schonk bij zijn emeritaat, ook een vaste plek gekregen. Omdat deze bijbel groter is, moest er bij de microfoon een aanpassing gedaan worden. Hartelijk dank daarvoor Ton. U heeft vast wel gemerkt dat de gelezen tekst niet altijd overeenkomt met de tekst op het scherm. Dit komt omdat de rechten om de teksten uit de nieuwe bijbel te streamen nog niet door de PKN geregeld zijn. Daar wordt hard aan gewerkt en we hopen dat dit probleem snel opgelost zal zijn.

Tenslotte nog een dringende oproep. De kerkenraad zou heel blij zijn als iemand het scribaat op zich wil nemen. Ja, het is best veel werk, maar we willen de taken die bij het scribaat horen graag, voor zover dat mogelijk is, verdelen onder de kerkenraadsleden. Heeft u interesse of wilt u inlichtingen over de taken, neem dan contact op met de kerkenraad.

Verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 1 mei 2022

De vergadering werd geopend door Bernard Zom. Hij las uit “Dat geloof ik” (A. Troost) “Zing met de vogels mee een lied…..” en hij gaat voor in gebed. We spraken o.a. over de diensten in de paastijd, de komende diensten, de toestand van het plafond in het Honk, de vrijwilligersgesprekken, de brandveiligheid. Ook spraken we over het godsdienstonderwijs op de basisschool en het bezoek van de kinderen aan de kerk. Dit is als positief ervaren.

Natuurlijk spraken we ook over de beroepingsprocedure. Op de website van de kerk kunt u de profielschets, de gemeenteschets en de advertentie lezen. We zijn ook blij dat de traditie van de vastenmaaltijden weer in ere is hersteld. We bedanken Jenneke de Hoop dat zij dit jaren heeft willen organiseren en zijn heel blij dat Leo van Veen dit van haar wil overnemen. De vastenmaaltijden hebben een bedrag van 201,50 Euro opgebracht. In de collectebussen zat een bedrag van 330 euro. De diaconie vult het bedrag aan tot een totaal van 1000 euro. Dit bedrag verdelen we onder goede doelen voor Oekraïne, bijv. de PKN, plaatselijke initiatieven en giro 555. Alle gevers, hartelijk dank hiervoor.

Noteert u de datum? 12 juni is de overstapdienst. Suze Verschoor gaat de zondagsschool verlaten en we nemen in deze dienst afscheid van haar als zondagsschoolkind en heten haar welkom bij de Eetclub en het middelbaar onderwijs en wensen haar succes. We wensen haar Gods zegen toe.

Nog een datum. 26 mei, Hemelvaartsdag kunt u dauwtrappen, ontbijten in de kerk en een dienst bijwonen. De lijst om u op te geven ligt in de kerk.

Op reis met de kerk

Op 6 mei ws het dan eindelijk zover. Op reis naar Andalusië. Het was een prachtige reis, met een mooi gezelschap. Veel gezien, veel ervaringen opgedaan, veel gelachten, maar ook tijd voor bezinning. Roel, Cock en Gonnie, hartelijk dank voor al het werk dat jullie verricht hebben om deze reis tot een succes te maken.

Met vriendelijke groeten,
Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *