Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Lieve mensen,

Aan het einde van de Stille week wil ik graag met u terugblikken op deze periode. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn!

Dankbaar omdat:

  • We na corona weer “gewoon” een dienst konden bijwonen en weer konden zingen. Het was zo fijn u te ontmoeten, ook u, die we om diverse redenen lang niet hebben gezien. Op Paasmorgen was er weer een volle kerk. We zongen met elkaar hele mooie liederen, passend bij Pasen.
  • Ds. Marijke Kwant in deze week 4 x is voorgegaan. Wat waren het mooie diensten. Steeds weer hoorden we dat van u. Diensten waarin mooie woorden zijn gezegd en gelezen. Ook hoorden we regelmatig dat u de dienst nog eens terug wilden kijken, juist om de woorden van ds. Marijke Kwant.
  • De cantorij zowel op Witte Donderdag als Stille zaterdag heeft gezongen. Marlene Lakerveld heeft weer heel veel werk verzet. Dank daarvoor Marlene.
  • De kinderen van de zondagsschool met Palmpasen in de kerk waren en trots hun Palmpasen stok aan de gemeente lieten zien. De leiding had dit ook dit jaar weer goed verzorgd. Ook op Paasmorgen waren de kinderen met de leiding in de kerk.
  • De diensten online gevolgd konden worden, Sjaak bedankt voor al het werk.
  • De kerkenraad en de kosters hebben veel werk verzet. Er is extra vergaderd over de organisatie en ds. Kwant was ook daarbij. Dank allemaal voor jullie inzet.
  • Op Paasmorgen was er na de dienst koffie met paasbrood, een mooie traditie in ere hersteld.

Bovenal zijn we dankbaar dat onze Heer voor ons gestorven is en met Pasen is opgestaan. Wij danken God.

Toch is dit een tijd vol zorgen. Veel mensen zijn op de vlucht en zoeken een veilige plek. Oorlog en vervolging, het lijkt niet op te houden. In diverse families zijn financiële zorgen. De diaconie kan daarbij helpen dankzij uw gaven. Corona is nog niet helemaal over. Om ons heen horen we steeds weer over besmettingen. We leven mee met de zieken. In ons gebed denken we aan allen die het moeilijk hebben.

De kerkenraad heeft haar vergadering van april niet door laten gegaan. De kerkvoogdij, het consistorie en de diaconie hebben wel apart vergaderd. De volgende kerkenraadsvergadering is op 2 mei.

Wat aandacht vraagt is zowel de bediening van de beamer als het klaar maken van de liturgie op de laptop. Sjaak heeft gezien hoe het in Schoonhoven werkt. Een groep van 4 mensen verzorgt het klaarmaken van de liturgie op de laptop. Bijv. Sjaak heeft de dienst van zondag thuis klaargezet op de laptop. Hij neemt de laptop mee naar de dienst en bedient die zondag met iemand anders de beamer. Aan het einde van de dienst gaat de laptop met de volgende mee naar huis, die maakt de dienst voor de volgende dienst enz. Het programma voor het maken van de liturgie staat op de laptop. Volgens Sjaak is het geen moeilijk programma en hij wil u graag inwerken. Heeft u enige affiniteit met het werken met een laptop, bij Sjaak kunt u informeren en bedenken of het iets voor u is. Dames en heren, hoe meer aanmeldingen, hoe beter. Vele schouders maken licht werk.

Vriendelijke groeten,

Rudy Bieleveld, preses.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *