Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Lieve mensen,

Het zou zo mooi geweest zijn, een vrolijke nieuwsbrief waarin we vieren dat corona bijna over is. Dat er vrede is in de wereld. Dat we de veertigdagentijd ingaan met het thema “Alles komt goed?!”. Helaas, de werkelijkheid is anders. Corona is niet over, vrede is ver te zoeken. We denken aan de inwoners van Oekraïne en vragen God om ontferming voor alle mensen die door het vreselijke oorlogsgeweld zijn getroffen. We hebben in de kerk al gecollecteerd voor de slachtoffers en er is toen 400 euro overgemaakt naar de PKN voor hulp. We gaan door met het inzamelen van geld. Voorin en achterin de kerk staan duidelijk herkenbare bussen waarin we tot en met Pasen geld kunnen doneren voor hulp. De diaconie zal ook een bijdrage in de bus doen.

Wat blijft is de 40 dagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus en het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Op weg naar het Paasfeest, gedenken wij dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. De week voor Pasen, de stille of goede week, begint met Palmpasen. De kinderen van de zondagsschool zijn dan ook in de kerk en maken hun palmpasenstok. Het is elk jaar weer een feest. Op donderdag vieren we dan het avondmaal en de cantorij zingt bij deze dienst. Goede vrijdag is er ook een dienst, we staan dan stil bij het sterven van Jezus en dan, op zaterdag, tijdens de paasnachtdienst, vieren we de opstanding. De cantorij zingt dan ook. We nodigen u van harte uit deze diensten bij te wonen.

Vrijdagochtend, 11 maart, kwam onze nieuwe burgemeester dhr. P. Paans onze kerk bezoeken. Hij was heel geïnteresseerd in de geschiedenis van onze kerk en de samenstelling van de gemeente. Sjaak van Buren heeft hem heel veel over de geschiedenis verteld. Sjaak weet daar heel veel van, bijvoorbeeld over de monumenten die wij in onze kerk hebben, over het herstel van de fundering, het dak, de nieuwe vloer en dat daar heel veel vrijwilligers bij geholpen hebben en natuurlijk over de rommelmarkt waar het hele dorp aan mee werkt. Rudy heeft hem over de gemeente verteld, dat we een gemeente zijn waar iedereen welkom is, dat we vacant zijn, over de zondagsschool, de Cirkel, enzovoorts. Kortom, over heel veel. De tijd was snel om en daarna ging de burgemeester gezellig een kopje koffie drinken bij Koffie Achterom. Daar vertelde Marian van Veen over het ontstaan van de Koffie Achterom. Het was er lekker druk en er was voor iets lekkers bij de koffie gezorgd. Op informele wijze was daar een gesprekje met onze nieuwe burgemeester mogelijk. We hebben ook nog even ’t Honk bekeken. Het was een erg leuke ontmoeting in een ontspannen sfeer. Natuurlijk hebben we dhr. Paans uitgenodigd een dienst in onze kerk bij te wonen.

Graag wil ik u ook nog even vertellen dat we 22 boekjes van de Plus actie gespaard hebben. We hebben weer diverse mensen kunnen verblijden met een boodschappenpakket. Heel hartelijk dank voor het sparen.

Met vriendelijke groeten, Rudy Bieleveld, preses.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *