Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de voorzitter

Lieve mensen,

Het is alweer sinds 19 december dat we elkaar niet meer in de kerk ontmoet hebben, de 4e zondag van de adventstijd. Dat was de datum dat ook de kerstviering van de zondagsschool gepland was. We werden door de kinderen in hun kerststal welkom geheten. Hartverwarmend! Het is altijd weer fijn om onze jeugd in de diensten te zien. Gelukkig konden we in deze periode wel via de livestream de diensten volgen. Toch hopen we dat we elkaar snel weer in de kerk kunnen ontmoeten. We hebben elkaar als gemeente niet een goed nieuwjaar kunnen wensen. Dus dat doe ik nu namens de hele kerkenraad. We wensen u een gezegend, mooi en gezond 2022. Dit wordt een jaar waarin we veel besluiten moeten nemen. We gaan een profiel opstellen voor een te beroepen predikant, we gaan een beroepingscommissie samenstellen en we gaan het beleidsplan actualiseren. Dit wordt in eerste instantie door de kerkenraad gedaan en te zijner tijd vragen we u er ook naar te kijken en met ons mee te denken. We zijn heel blij dat ds. Annemarie Roding uit Schoonhoven per 1 februari 2022 onze consulent wordt en ons zal adviseren bij het beroepingswerk.

Afscheid van kerkenraadsleden

In de kerkdienst van 16 januari hebben we afscheid genomen Leo van Veen, Jos Teeuw en Yvon van Loon. Leo en Jos hebben aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren. Yvon legt haar taak als diaken neer vanwege problemen met haar gezondheid. Leo heeft heel veel werk verzet als scriba en in het consistorie, (overleg van de ouderlingen) bijv. contact met de gastpredikanten, agenda’s maken, correspondentie afwikkelen, en Jos heeft als ouderling/kerkrentmeester (samen met de andere kerkrentmeesters) veel gedaan voor het behoud en beheer van de gebouwen. Ik noem bijv. de nieuwe vloer, de renovatie van het dak, de pastorie. Yvon treedt tussentijds af. Helaas dwingt haar gezondheid haar daartoe. Yvon, we hopen dat je goed herstelt.

Beste Yvon, Jos en Leo, heel hartelijk dank voor al het werk wat jullie gedaan hebben. Ds. Chris Koole heeft deze mooie dienst geleid en Jos, Leo en Yvon toegesproken. De kerkenraad heeft dat ook gedaan. We hebben hen een mooie bos bloemen gegeven en een cadeaubon. Jos, Leo en Yvon, we wensen jullie Gods zegen toe.

Kerkenraadsverkiezingen

Eind 2021 hebben we kerkenraadsverkiezingen gehouden. Intussen hebben we de stemmen geteld en zijn er gesprekken geweest met door u aangedragen gemeenteleden. We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat toetreden tot de kerkenraad: Herman van Amerongen als ouderling/kerkrentmeester, Corstiaan Prins als ouderling en Gerrit Tuls als diaken. In de dienst van 16 januari is dit aan de gemeente bekend gemaakt. Officieel moeten we u vragen of u bezwaren heeft en dit kenbaar te maken bij de kerkenraad. Dit kan nog tot 1 februari. We zijn nog bezig mensen te benaderen, want we willen graag er nog een diaken erbij.

Helaas missen we ook nog een scriba. Een scriba maakt agenda’s en verslagen van vergaderingen en doet de correspondentie. Een scriba maakt ook de digitale liturgie. Leo deed dit allemaal zelf. Om deze taak minder zwaar te maken is het mogelijk dat iemand anders de verslagen van de kerkenraadsvergadering maakt. U zit dan als notulist 1x in de maand bij de vergaderingen. We zouden heel blij zijn als iemand bereid is deze taak op zich te nemen. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot een van de kerkenraadsleden.

Herman, Corstiaan en Gerrit, hartelijk welkom en we wensen jullie een goede tijd toe in onze kerkenraad. We zijn dankbaar en blij met jullie komst.

Diaconie

Ook dit jaar sparen we de zegeltjes voor de boodschappenpakketten van de Plus zodat we weer een aantal mensen hier blij mee kunnen maken. U kunt de zegeltjes bij Greet Jongkind, Erna de Lange of Rudy Bieleveld in de brievenbus doen. Als u iemand weet die een pakket nodig heeft, wilt u dan de namen doorgeven? De taak van de diaconie is immers waar nodig hulp bieden. We hebben hier uw hulp bij nodig, want u hoort misschien eerder dan wij waar hulp nodig is. Misschien weet u ook namen van mensen die ziek zijn of wat aandacht nodig hebben en die we een kaartje kunnen sturen. Altijd, en zeker in deze tijd, is omzien naar elkaar heel belangrijk. Namen kunt u ook doorgeven via het mailadres diaconiekerkvanammerstol@gmail.com .

Verjaardagsfonds

In een vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst of iemand het verjaardag fonds van Tini de Groot wilde overnemen. Gelukkig heeft Jackie Tuls van Vliet toegezegd dit te willen doen. Jackie, hartelijk dank hiervoor.

Benaderen van de voorgangers voor de diensten

Hier ook goed nieuws. Leo van Veen gaat dit samen met zijn dochter Anne Marije doen. Veel succes met dit belangrijke werk. Jarenlang heeft Marry Burger dit voor ons gedaan. Marry, hartelijk dank hiervoor. Het is je altijd gelukt een voorganger te vinden. Onze complimenten hiervoor. Als we elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten, zullen we je op gepaste wijze bedanken.

 

Vriendelijke groeten en veel gezondheid,

Rudy Bieleveld, preses.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *