Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de kerkenraad

Mei 2020, dat we in een bijzondere tijd leven is denk ik inmiddels bij iedereen wel duidelijk. Tegelijkertijd geldt, net als bij ‘een nieuwe lente een nieuw geluid’, steeds meer het verlangen terug te keren naar de tijd van voor de ‘anderhalve-meter-samenleving’. Het zonnetje schijnt en de vakanties zouden er “normaal gesproken” aankomen. Maar voorlopig, en wie het weet mag zeggen hoe lang nog, gelden allerlei veiligheids- en voorzorg-maatregelen: blijf zoveel mogelijk binnen, vermijd groepen, was vaak je handen, ga niet samen zingen, houdt minimaal 1,5 m afstand. We gaan kijken wat er gebeurt als de scholen weer functioneren, Vooralsnog vergaderen we als Moderamen met ruime onderlinge afstand in de kerk. Voor eind mei staat de volgende bijeenkomst van het Moderamen gepland. Dan weten we vast meer over wat in juni en daarna mogelijk is.

Na opening met gebed door Roel hebben we eind april de Jaarrekening 2019 van de Kerkvoogdij besproken. Aan de hand van vragen n.a.v. de kosten van de nieuwe vloer van de kerkzaal, de extra (onverwachte) kosten die daarbij kwamen kijken, het (achterstallige) onderhoud dat gedaan is door gebruik te maken van het feit dat de kerkzaal leeg was, het in 2019 ontvangen legaat en de vergoedingen die we nog in 2020 krijgen zoals die van de verzekering m.b.t. de ziekte van Roel en de kosten die voor het gebruik van het H Zanenhuis is de Jaarrekening toegelicht. We hopen de Jaarrekening na enkele aanpassingen z.s.m. te kunnen vaststellen, wel voorlopig omdat we niet bijeen kunnen komen in een normale kerkenraadsvergadering met de gehele kerkenraad. De PKN rekent er overigens op dat we uiterlijk 15 september 2020 de Jaarrekening aan hen definitief kunnen opsturen en derhalve voor die tijd officieel als gehele kerkenraad hebben vastgesteld. De Jaarrekening 2019 van de Diaconie zullen we eind mei in het moderamen behandelen.

Als kerkenraad hebben we vanaf het begin van wat nu de Corona – Lock down heet, besloten tot nader order geen kerkdiensten te houden in de kerk, ook niet met maximaal dertig gemeenteleden / kerkgangers, zoals volgens sommigen wel zou mogen. Dit nog afgezien van het feit wie dan wel, en wie niet naar binnen mag om de dienst bij te wonen. Tegelijkertijd denken we nu na over hoe toch af en toe mensen even in de kerk kunnen zijn. En hoe we de kerk moeten inrichten voor als over een aantal weken (of maanden?) het weer veilig is om samen te komen. Zaken waarover we op 22 april jl. ons als moderamen hebben gebogen. Kunnen we bijvoorbeeld met Hemelvaartsdag op één of andere manier gaan Dauwtrappen? En wat met Pinksteren en daarna? Elders in deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over wat we willen gaan uitproberen. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de meest actuele inzichten en richtlijnen van het RIVM en het kabinet.

Uit de mondelinge en schriftelijke reacties weten we dat de overwegingen van de zondagdiensten op de website (www.kerkvanammerstol.nl) goed worden gevolgd. Naast het kunnen lezen en luisteren, is het ook al één keer gelukt om de viering met beeld te posten op de website, dit met dank aan Kay van Rijswijk.
Voorlopig zal dat tot juni 2020 zeker zo blijven, een kleine viering met voorganger, twee ambtsdragers en een koster, en als het lukt met beeld. Aandachtspunt hierbij is overigens dat we al wekenlang niet hebben kunnen collecteren, terwijl de kosten doorgaan.

Omdat het de komende maanden niet gaat lukken zijn we van plan in september a.s. alle buurgemeenten in de Krimpenerwaard, uit te nodigen om het gesprek over de toekomst van onze kerk gezamenlijk en in aanwezigheid van de classispredikant voort te zetten. Moet dat tegen die tijd natuurlijk wel mogelijk zijn.

Ook hebben we gesproken over de aanpassingen van de zogenoemde ‘Plaatselijke Regeling’. Deze is aangepast aan de ‘Herziene Ordinanties’ van november 2019. Nog één keer close reading, en dan kan e.e.a. geplaatst op de website zodat iedereen kan lezen hoe de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol de verkiezing van ambtsdragers, de kerkdiensten de financiën e.d. heeft geregeld.

Hou vol en tot ziens, we blijven graag af en toe wat van u horen, natuurlijk ook van de kinderen.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *