Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de Kerkenraad – augustus 2020

Het is vakantietijd, hittegolf en corona lijken goed samen te gaan. Ook voor de kerkenraad is het zomervakantie, daarom is er in augustus geen vergadering geweest.
Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt: onze dominee is terug van zijn vakantie, op vrijdagochtend is de kerk open van 10 tot 11:30 uur om, om voor ieder die dat wil (of nieuwsgierig is) even binnen te lopen, we vieren op zondag (met een maximaal aantal mensen die zich van tevoren moeten aanmelden) weer de dienst in de kerk, er mag nog niet gezongen worden en de liturgie wordt geprojecteerd met de beamer i.p.v. die op papier uit te delen. En: … het is weer mogelijk om met elkaar na de dienst koffie te drinken.
Ook andere zaken gaan door, zo zijn we druk met de voorbereiding van de Startdienst op 6 september a.s. Bij goed weer – en daar rekenen we een beetje op – aan de Lek achter Het Gebouw.
Verder gaan we op 16 september in onze kerk met acht ‘buurgemeenten’ en de classispredikant praten over De Toekomst van onze Kerk. Die bijeenkomst wordt voorbereid onder meer aan de hand van wat wij in Ammerstol in de gemeenteavond op 10 maart 2020 met elkaar hebben besproken.
Omdat Corona voorlopig bij ons blijft, kunnen we onderhand ook gaan denken aan hoe we dit jaar de Gedachtenisdienst, de Oogstdienst, Ziekenzondag, Advent en de viering van de geboorte van Jezus vorm gaan geven, maar vooral ook hoe we met elkaar in contact blijven. Vanzelfsprekend zijn suggesties altijd welkom.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

 

Van de voorzitter

Startdienst
Op 6 september start het nieuwe kerkelijk seizoen met de Startdienst. Het thema is “Het goede leven”
Uiteraard zullen de kinderen van de zondagschool hierbij aanwezig zijn.
Deze feestelijke dienst wordt gehouden in de tuin van Het Gebouw. Hoe mooi is dat!
Medewerking zal worden verleend door Liselotte.
In de tuin van Het Gebouw is er natuurlijk plaats genoeg voor iedereen. Toch vragen we iedereen die wil komen zich aan te melden. Gerrit heeft daarom gevraagd. Hij kan dan tafels voor gezinnen, echtparen en alleen gaanden klaarzetten . Dus graag aanmelden, uiterlijk vrijdag 4 september.

Voor de andere diensten in september ook graag reserveren. We voorkomen dan dat de kerk te vol wordt.

Kerk open op vrijdagmorgen
Sinds 1 juni is op vrijdagmorgen de kerk geopend voor meditatie van 10.00 tot 11.30 uur. Dit gaat door tot de laatste vrijdag in augustus. Daarna hopen we dat de Koffie Achterom weer gasten kan ontvangen.

Kosters
Het zal u niet ontgaan zijn dat onze koster, Ton Bos, de laatste weken geassisteerd wordt door twee nieuwe kosters, n.l. Tineke van Santen en Cees de Vos . Vanaf 23 augustus gaan zij zelfstandig hun kosterschap uitvoeren. In overleg met Ton worden zij per rooster ingedeeld. Veel succes, Tineke en Cees!

Koffie na de dienst
Al sinds enige weken kunnen wij na de kerkdienst weer genieten van een lekkere kop koffie, om nog eens na te praten over de dienst of om gewoon bij te praten of nieuws uit te wisselen. Door iedereen wordt dit weer enorm gewaardeerd. Vanwege de coronaregels wordt er , bij goed weer, ook buiten koffie gedronken. Hiertoe wordt voor de dienst het terras klaargezet, tot nu toe door de koster.
Het zou mooi zijn als vrijwilligers dit willen overnemen. Al een paar mensen hebben toegezegd dit te willen doen. Zo kan u voor de dienst gevraagd worden een handje te helpen, en na afloop weer op te ruimen. We hopen dat het, wat dat betreft, nog lang mooi weer zal blijven.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *