Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de Kerkenraad – april / mei 2021

Al weer een paar weken geleden, op 21 april 2021, kwam de kerkenraad wellicht voorlopig voor het laatst digitaal bijeen. De volgende vergadering, die van juni a.s., hopen we weer met z’n allen in de kerk te kunnen vergaderen.

Maar eerst moesten een paar zaken voor de meimaand geregeld, het kransleggen en herdenken op 4 mei, de dienst op Hemelvaartsdag en Schrift en Tafel met Pinksteren.
Ook hebben we gesproken over wanneer en onder welke omstandigheden er weer (door een paar mensen?) kan worden gezongen. Voor dat laatste is afgesproken om de vinger goed aan de pols te houden met betrekking tot de coronamaatregelen, maar nu nog niet te beslissen.

Drie andere belangrijke onderwerpen waren:
1. de Jaarrekening van de Kerkvoogdij 2020 en wat Corona voor onze financiële positie betekent. Het onderlinge gesprek daarover loopt nog. In de vergadering van juni a.s. moet de rekening, en dan ook die van de diaconie, worden vastgesteld.
2. wanneer we – eindelijk – weer kunnen gaan dopen. Onze dominee gaat alle doopouders de komende weken bellen om met hen te bezien wanneer e.e.a. mogelijk is en welke invulling van de doopdienst men dan wil. We zijn benieuwd hoeveel kinderen voordat Roel Braakhuis met emeritaat gaat door hem zijn gedoopt.
3. en dan is er nog de vraag wie het stokje van Marry Burger vanaf 1 jan. 2022 wil overnemen en voor ons gastpredikanten gaat uitnodigen.

Het Eetcafé is weer bijeen geweest, in de kerk. Nog niet om samen wat te koken en te eten, maar wel heel fijn dat de deelnemers weer een poosje met elkaar hebben kunnen praten.

De kerkvoogdij heeft gemeld dat alle benodigde licenties voor het uitzenden en projecteren van teksten en liederen zijn geregeld. De dakgoten van de kerkzaal zijn vernieuwd.
Omdat we z.s.m. weer het orgel in de dienst willen kunnen gebruiken wordt er van afgezien om voor de reparatie subsidie te vragen. Zouden we dat wel doen, dan zou de reparatie van het orgel misschien pas na de bouwvakvakantie van volgend jaar geregeld zijn. Nu gaan we zelf voor de financiering en hopen dat de reparatie rond de zomer 2021 is afgerond.

Tot slot: Ondanks alles staat de Overstapdienst van de zondagschool gepland. Hopelijk kunnen we u daarover z.s.m. nader informeren.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *