Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de kerkenraad

Corona verandert ons leven al een week of twee. Wie weet wat we over een paar maanden als het ‘nieuwe normaal’ ervaren. Gaan we nog handen schudden, blijven we thuis werken, en hoe zit het met leren op afstand i.p.v. in de klas op school? Gaat het thuisbezorgen het winnen van de winkel op de hoek of in het centrum van dorp of stad? Maar de mens zal altijd het sociale contact zoeken, dat zit in de aard van het beestje. Dus als we minder gaan winkelen, is er dan in de toekomst meer tijd om uit te gaan, naar een museum, theater of om lekker een stuk te gaan wandelen? Of bij iemand langs te gaan voor een kopje koffie of thee? Vragen die we ons nu kunnen stellen na de eerste schrik en het moeten nemen van acties en voorzorg-/veiligheidsmaatregelen.

Als kerkenraad betekenen de noodzakelijke maatregelen om niet samen te komen en onderling 1,5 m afstand te houden dat we minstens tot 1 juni 2020 geen vergadering hebben waar iedereen bij aanwezig is. Wel heeft het moderamen, u weet wel het ‘dagelijkse bestuur’ van de kerk, op dinsdag 24 maart 2020 in de kerk en op ruime afstand van elkaar overlegd over wat we kunnen doen, afspraken gemaakt m.b.t. zaken die moeten voortgaan, over hoe we met elkaar in contact blijven en wat we als alternatief voor de diensten in de Paasweek kunnen organiseren. Maar ook voor de zondagviering tussen nu en het moment dat we weer veilig bijeen kunnen komen hebben we wat afgesproken. Elders kunt u in een stukje van onze dominee lezen hoe we dat willen gaan doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de kerk leeg blijft.

Wij hopen dat u inspiratie en troost vindt in de overwegingen, lezingen en gebeden die elke zondag, en in de Paastijd, op de website van de kerk (www.kerkvanammerstol.nl) worden geplaatst.
De tekst, voor zover mogelijk het geluid en als het lukt ook het beeld, is dan voor iedereen beschikbaar. Hoort zegt het voort zou ik zeggen! Sinds de coronacrisis uitbrak half maart jl. zijn we al begonnen met het plaatsen van de ‘preek’. De zondagsschool heeft voor de kinderen wat tekst en tips geplaatst. Als ze het zelf niet kunnen lezen, willen hun ouders daar vast wel bij helpen.

Het is fantastisch te merken hoeveel mensen wat willen doen, en wat ze allemaal doen voor een ander. We mogen trots zijn op elkaar! Het gaat er om als gemeente naar elkaar om te zien, want samen zijn we gemeente!

Afspraken maken en overleggen doen we voorlopig via e-mail, de telefoon of per (groeps)app. Het consistorie, de ouderlingen, heeft een bellijst opgesteld en gepoogd zoveel mogelijk alle namen van de gemeenteleden te verdelen naar een aantal mensen die in andere tijden zich bekommeren om de zieken en bezoekjes afleggen. De namen en telefoonnummers hebben we onderling verdeeld, zodat u zo nu en dan een telefoontje kunt verwachten om even bij te praten en te vragen hoe het met u gaat. U kunt vanzelfsprekend zelf ook een ander bellen

De afspraken met de buurgemeenten gaan even niet door. We willen nu – als het kan – in september 2020 met al die gemeenten gezamenlijk een bijeenkomst in Ammerstol organiseren. Intussen blijven we doordenken over de toekomst en hoe daarmee om te gaan.

De diaconie is altijd al druk met omzien naar de ander, steunen, bemiddelen en zorgen voor om welke reden dan ook. Maar ze krijgen steeds meer vragen, terwijl de middelen (denk bijvoorbeeld waar de voedselbank mee heeft te maken) minder worden. Geen reden om u niet te vragen het door te geven als u denkt dat iemand wat steun of aandacht kan gebruiken! We doen samen wat we kunnen.

De kerkrentmeesters proberen daar waar mogelijk alle geplande onderhoudswerkzaamheden door te laten gaan. De financiële situatie heeft, zeker in deze tijd, extra aandacht want de kosten gaan door. En u heeft het misschien al gemerkt: de pastorie is vanaf 13 maart 2020 (tijdelijk) verhuurd.

Tot slot wil ik nogmaals er op wijzen dat – in iedere geval tot 1 juni 2020 – de kerk gesloten blijft voor iedereen met uitzondering van twee of drie kerkenraadsleden op de zondagochtend en woensdagavond, die dan mede namens u een korte viering te verzorgen, waarbij we die op de zondag op willen nemen voor plaatsing op de website. Alle activiteiten, de bezoekjes, het Paaskaarsen maken, de vastenmaaltijden, het eetcafé, de 4- en 5-mei activiteiten, de Zinzondag, het klassenbezoek van de kinderen van de Kromme Draai aan de kerk, de Gesprekskring Bergambacht e.d. gaan niet door. Ook de Rommelmarkt kan in mei niet doorgaan.

Namens de kerkenraad,
Leo van Veen
(scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *