Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de kerkenraad – 12 april 2021

Als u deze Nieuwsbrief leest, is de kerkenraad in april nog niet (digitaal) bijeen geweest. Dat betekent niet dat we onderling de afgelopen weken geen contact hebben gehad. Zo heeft het moderamen zich gebogen over hoe we weer mensen tijdens de dienst kunnen toelaten vanaf Palmpasen. En hoe er weer door een paar mensen tijdens de diensten in de Stille Week kon worden gezongen tijdens de vieringen. Hoe het met de viering van de diensten in de Stille Week gegaan is kunt u elders lezen.

Verder hebben we afspraken gemaakt over de Paasattentie voor iedereen en het rondbrengen daarvan. En – natuurlijk! – over de toekomst van onze gemeente, gerekend vanaf het emeritaat van onze dominee. Dit mede gelet op de huidige en op korte termijn te verwachten ontwikkelingen bij onze buurgemeenten en het gesprek dat ondergetekende en onze preses Rudy Bieleveld inmiddels hebben gehad met de classispredikant. In dit gesprek hebben we vooral de mening van de classis gepeild waar het gaat om onze mogelijkheden en het te volgen traject als het gaat om de opvolging van Roel. Op hoofdlijnen was de conclusie van dit gesprek dat het misschien verstandig is eerst eens bij de relevante buurgemeenten te gaan informeren hoe het met hun bezetting van de diverse functies is, wanneer zij een vacature verwachten en hoeveel financiële ruimte zij hebben. Aan de hand daarvan kunnen we dan mogelijk samen een actieplan opstellen in plaats van ons primair richten op een beroeping op basis van wat wij in ons eentje kunnen financieren, inclusief de keuzes die daarbij dan noodzakelijk zijn. Eind april 2021 vergaderen we weer als kerkenraad. Dan zullen we ongetwijfeld bij één en ander ruim stilstaan en aansluitend u weer bij de verdere besluitvorming betrekken. In ieder geval hebben we als planning om voor komende zomer een plan met tijdspad aan u en aan de classis voor te leggen. Kortom: wordt binnenkort vervolgd.

Leo van Veen

Scriba gemeente rond de Kerk van Ammerstol

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *