Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de diaconie

Regelmatig komt de vraag bij ons wat de diaconie eigenlijk doet. Graag willen wij u iets vertellen over het ontstaan van de diaconie en wat de tegenwoordige diaconie doet.

Het diaconaat is ontstaan rond de tafel, waar de vroege christenen bij elkaar kwamen om met elkaar het leven van Jezus na te volgen. Diaconaat betekent ook wel “dienen aan tafel”. Dat begint in de kerk met de viering van het avondmaal, waar we brood en wijn delen, en dat voortzetten in ons dagelijkse leven. Eten en delen gaat om menselijke warmte, ontmoeting, veiligheid en gerechtigheid. Rond de tafel krijgen deze een extra dimensie. Ze hebben te maken met waar we in geloven, waar we op hopen. Ook in de bijbel staan verhalen die hieraan doen denken. Bijvoorbeeld Elia, die de weduwe van olie en wijn voorziet, het verhaal over de uittocht uit Egypte, het verhaal over de broden en de vissen. Diaconaat is de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid. In de kerk betekent dit dat we solidair zijn met wie lijdt, in de hele wereld, maar ook in onze eigen omgeving, ons eigen dorp. Dat betekent ook mensen toelaten die anders leven dan dat jij zelf gewend bent of goed acht. Ruimte geven aan een ander, de ander leren kennen, kijken en luisteren wat de ander nodig heeft. Wat speelt er, wie heeft onze aandacht nodig.

Dit kan de diaconie niet alleen. Ook de gemeente kijkt en luistert mee. We krijgen regelmatig namen door van mensen die aandacht nodig hebben en daar zijn we heel blij mee. In de kerk wordt elke week gecollecteerd voor de diaconie. Wat doet de diaconie met dat geld? Elke week wordt er een bos bloemen gebracht bij iemand die ziek is (geweest) of waarvan wij denken dat hij of zij onze aandacht nodig heeft. Met Kerst en Pasen worden onze gemeenteleden in de verpleeghuizen verblijd met een attentie. Ook de ouderen vanaf 80 jaar vergeten we niet. Als we horen dat iemand in onze omgeving echt iets nodig heeft, kunnen we daar ook een rol in spelen.

Onlangs hebben we gecollecteerd voor Oekraïne. De gemeente heeft in totaal ongeveer 700 euro gespaard. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot 1000 euro. 500 euro is overgemaakt naar de PKN voor hun acties ter plaatse en 500 euro is naar de gemeente Krimpenerwaard gegaan, voor hulp bij de opvang van Oekraïners in onze gemeente. Op dit moment was er behoefte aan fietsen en geld om ze op te knappen.

Als we collecteren voor Kerk in actie hebben we een keus gemaakt uit het collecterooster dat de PKN ons elk jaar stuurt. Voor de komende tijd staat er op het rooster:

  • 14 augustus: zomerzending Kerk staat op tegen armoede
  • 11 september: op de startzondag collecteren we voor het jeugdwerk in onze gemeente
  • 25 september: Vrouwen als vredevechters
  • 16 oktober: Beter inkomen voor Javaanse boeren
  • 20 november: Samen gedenken in dorp of stad
  • 4 december: Werelddiaconaat
  • 11 december: Binnenlands diaconaat
  • 18 december: Kerst voor kinderen, wereldwijd
  • 25 en 26 december: wat op dat moment urgent is.

Op de andere zondagen gaat de opbrengst naar onze eigen diaconie. Mocht er ergens een ramp gebeuren, dan kan er altijd geld overgemaakt worden.

Mocht u nog vragen hebben, de diakenen zijn altijd bereid een en ander nog toe te lichten. Graag willen we nogmaals benadrukken dat we als diaconie graag van u horen als u denkt dat er ergens binnen en buiten de (kerkelijke) gemeente ondersteuning nodig is.

Met vriendelijke groeten, Greet Jongkind, Gerrit Tuls en Rudy Bieleveld.

 

 

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *