Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraadsvergadering van 7 februari

Op 7 februari heeft de kerkenraad vergaderd. Zoals gebruikelijk kwamen er veel zaken aan de orde met betrekking tot mensen die aandacht verdienen, het onderhoud van de gebouwen, collecten en de kerkdiensten in de komende (Paas)tijd, zoals de Passiondienst op Palmpasen.

Ook gaan we het de komende tijd hebben over namen van mogelijke gastpredikanten in 2019. Trouwens: u als lezer en andere gemeenteleden kunnen de komende maand daar voorstellen voor doen. Graag inleveren bij de scriba.

Evaluatie kerkenraad

Om te weten hoe het gaat met de gemeente, de predikant en de kerkenraad, wordt er jaarlijks geëvalueerd. De afspraak is dat we daarvoor als kerkenraad gezamenlijk in maart een eerste aanzet maken. Het gaat dan om zaken als de samenwerking binnen de kerkenraad, het werk van de predikant, ons eigen functioneren, eventuele knelpunten, ontwikkelingen vanuit de PKN, voortgang van afspraken, bijvoorbeeld die uit het Beleidsplan e.d. En vooral over de contacten met de gemeente, hoe communiceren we met elkaar, waar wordt om gevraagd?

Beleidsplan aangevuld

In het vorig jaar vastgestelde Beleidsplan (zie website) staat niet alleen onze visie naar de toekomst, maar ook diverse concrete zaken. Intussen is opdracht gegeven voor vervanging van de leien op het dak van de kerk, worden plannen gemaakt voor de vloer in de kerk, is er in januari een gemeenteavond geweest over financiële aspecten, worden jaarlijks doopouders uitgenodigd en is de paragraaf over de jeugd aan het Beleidsplan op de website toegevoegd. De diaconie heeft zich o.a. als doel gesteld dat mensen hen beter kunnen vinden. Uit de toenemende vraag aan de diaconie mag blijkt dat dit goed gaat. Elke maand krijgen veel mensen een bezoekje, zieken, jarigen, eenzamen, ter gelegenheid van huwelijksdata of geboorten.

Communicatie

Verder hebben we gesproken over de communicatie met de mensen rond de Kerk van Ammerstol. Hoe en wanneer zijn we met elkaar in gesprek, en waarover. Natuurlijk is deze Nieuwsbrief nu daarvoor de eerst aangewezen mogelijkheid, maar ook moet worden gedacht aan gemeenteavonden en het koffiedrinken, zowel na de zondagochtenddienst, als die van Koffie Achterom.

Voorbereidingen Pasen

Tot slot hebben we het gehad over de Vastenmaaltijden op 8 en 19 maart a.s., het huispaaskaarsen maken op 21 maart ’s avonds in het Achterschip, de overstapdienst van de zondagsschool op 3 juni en de komende Paascollecte.

 

Leo van Veen (scriba)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *