Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad

Ook in maart en in april is de kerkenraad bijeen geweest voor haar maandelijkse vergadering. In maart was veel aandacht voor de voorbereiding van de Paastijd en de daarbij behorende diensten, zowel praktische dingen om de diensten goed te laten verlopen, als bijvoorbeeld de inhoud van de Paasgroet.

In de april hebben we teruggekeken naar de diensten in de Paastijd, wat hebben we van u daar over gehoord, en wat willen we vasthouden voor de voorbereiding van deze diensten in 2019.
Net als voor de discipelen gaat voor ons de tijd door, van Pasen naar Pinksteren en als kerkenraad hebben we gesproken over de Matteus 28, waar staat: Jezus zei tot zijn leerlingen: “ik trek met jullie mee tot het einde der aarde.” De discussie richtte zich op de vraag wat dat betekent voor ons. Waar laten wij ons door leiden? Een vraag die een ieder elke dag kan stellen.

De meeste tijd in april is besteed aan de evaluatie van het afgelopen jaar. Hierbij kwam o.a. de grote hoeveelheid dingen naar voren waar alle colleges op dit moment mee bezig zijn, en het feit dat de korte termijn en praktische zaken soms meer aandacht krijgen dan afspraken die voor de langere termijn zijn gemaakt. Het gevaar is dat dit de voortgang en kwaliteit van de besluitvorming beïnvloed. We hebben dan ook afgesproken beter op de prioriteiten te letten en als er dingen dreigen te blijven liggen snel te kijken of e.e.a. wat kan wachten en zo niet of er hulp kan worden ingeroepen.

Verder hebben we stilgestaan bij het wel en wee binnen onze gemeente. We hebben besloten u op te roepen, activiteiten (als u denkt dat die ook voor anderen interessant zijn) door te geven voor de Nieuwsbrief. Bij deze! Ook kunt u namen doorgeven van gastpredikanten die u graag (weer eens) zou willen horen. Dat geldt ook voor liederen die u graag eens zou willen zingen/horen in de kerkdienst, geef die dan door. Uw reacties zie ik graag tegemoet.

Voorts hebben we het gehad over de dit jaar te organiseren gemeenteavonden, de eerstvolgende is trouwens op 20 juni a.s. Zet dit vast in uw agenda. Nadere informatie volgt nog. Andere onderwerpen waren de voorbereiding van de Dodenherdenking op 4 mei; de hulpvraag van de gemeente in Lekkerkerk en die uit Schoonhoven; het feit dat ook de leien aan de westkant van de kerk moeten worden vervangen en het vervolg op de Kerkendag van maart jl. De datum hiervoor is 14 juni a.s.

En dan hebben we afgesproken dat, i.v.m. het in werking treden van de nieuwe Wet op de Privacy in mei 2018, we in de communicatie alleen namen van mensen vermelden en i.v.m. mogelijke BUMA- en STEMRA-verplichtingen alleen de titels van liederen en teksten (van anderen). Dit zolang niet duidelijk is of er meer op de site en in de papieren Nieuwsbrief kan worden vermeld.

13 april 2018
Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *