Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad van woensdag 8 juli 2020

Woensdag 8 juli 2020, de laatste vergadering van de kerkenraad voor de zomervakantie, maar voor die tijd was er nog veel te bespreken. Helaas kon niet iedereen er bij zijn.

Rudy Bieleveld opent, na het welkom door Jannie van de Oever, met het gedicht ‘Samen gemeente zijn.’ en gaat aansluitend voorin gebed. Over het gedicht wordt wat nagepraat. Conclusie is dat iedereen aandacht moet blijven krijgen, vooral op het sociale vlak en zeker in deze tijden in de komende zomer.

In de vergadering is de Jaarrekening Diaconie 2019 vastgesteld. Mensen die in deze Jaarrekening geïnteresseerd zijn kunnen hiervoor een afspraak maken met Rudy Bieleveld.

Verder is het grootste deel van de vergadering besteed aan hoe we in de kerk met de coronaregels kunnen vieren. Daarbij gaat het om zaken als de logistiek voor en na afloop van de dienst, welke licenties en apparatuur er voor het opnemen en uitzenden van diensten nodig is en wat dat kost, en het gebruik van de beamer. Wat dat laatste betreft: zolang we niet kunnen/mogen zingen tijdens de dienst worden ook geen teksten van de liederen, die op het orgel worden gespeeld, vertoond. U kunt natuurlijk altijd uw eigen liedboek meenemen om tijdens het spelen de tekst mee te lezen.

Verder is afgesproken dat iedereen zich voor elke dienst (per email) kan aanmelden, als men dat wil voor elke zondag van de maand middels diaconiekerkvanammerstol@gmail.com. Rudy Bieleveld zal iedereen inplannen en laten weten of men wel of niet kan komen.

Ook hebben we nagedacht over of en hoe er weer koffie kan worden gedronken na de dienst. Een definitief voorstel is er nog niet, m.a.w.: voorstellen zijn welkom!

Tot slot hebben we stil gestaan bij (1) hoe we, bij het voortduren van de coronamaatregelen, toch samen het Avondmaal kunnen vieren. Hiervoor zijn ideeën verzameld met het accent op de vraag of e.e.a. zowel liturgisch als ook praktisch mogelijk is, (2) hoe een doop kan worden georganiseerd en (3) hoe de invulling van de Startdienst op 6 september a.s. kan zijn met als opzet dat iedereen (toch wel aanmelden t.z.t.!) er bij aanwezig kan zijn, ook de kinderen van de zondagsschool. Na een aantal mogelijkheden te hebben afgewogen, hebben we met zijn allen er voor gekozen om deze dienst buiten te gaan vieren, op het terras van Het Gebouw aan de Lek. De komende weken zullen we bovendien nagaan of en door wie er dan kan worden gezongen. Tot slot (4) hebben we gesproken over het overleg, het programma en over het doel van de bijeenkomst met de door ons uitgenodigde acht buurgemeenten (die alle hebben toegezegd te komen!) en de classispredikant op 16 september a.s. Het consistorie zal daar in de zomermaanden verder aan werken.

En hoewel er altijd dingen doorgaan, alleen al het nadenken, hebben we de vergadering afgesloten met het inluiden van de zomervakantie. Trouwens: mocht u in die tijd een vraag hebben, schroom dan niet om die te stellen. Zoals gezegd moeten we met elkaar in contact blijven en aandacht voor elkaar hebben. Ik wens u een mooie zomer, en als u op vakantie gaat: houdt afstand en blijf gezond.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *